‘Gouden Eeuw voor Aardgas’ /1 reactie

‘Gouden Eeuw voor Aardgas’

De Europese Commissie zet in op een ‘grote reductie van de uitstoot van kooldioxide, wat andere staten ook doen’. Deze aankondiging kwam eind maart van Arthur Runge, een topambtenaar van de Commissie en een bekend gezicht bij internationale onderhandelingen over maatregelen tegen klimaatverandering.

De locatie was Budapest, waar onder het Hongaarse voorzitterschap van de EU een conferentie over “De toekomst van ons water” werd gehouden.

De Europese Unie heeft de ambitie om de emissie van CO2 en soortgelijke broeikasgassen tegen 2050 met 80% te hebben teruggebracht. Gezien de ware overkill aan technologische innovaties, beleidsplannen, subsidiedoolhoven en campagnes in de EU, vond de Europese Commissie het tijd voor een ‘Roadmap for a low carbon economy’. Want de middelen die Europa-breed worden ingezet tegen klimaatverandering zijn gigantisch, maar toch altijd nog beperkt. Hoe besteed je een miljard euro het beste?

De Europese Commissie heeft op grond van uitgebreid onderzoek berekend dat, om het doel van een reductie van 80% te bereiken, tot 2050 ongeveer 250 miljard euro’s geïnvesteerd moeten worden. In 2010 zijn de investeringen in duurzame energie opgelopen tot 243 miljard euro, terwijl de teller in 2004 nog op 20 miljard euro stond.

‘De Roadmap moet regeringen, bedrijven en huishoudens helpen keuzes te maken,’ aldus Runge, ‘het is een gids voor iedereen’, met indicatie van de ‘goedkoopste methodes, de belangrijkste bestaande technieken, de kosten van elke technologie, de voordelen en de trade-offs’.

Teleurstellend

Eenmaal online opgespoord, is het toch een teleurstellend document, althans voor wie verwacht dat bijvoorbeeld het rendement van uiteenlopende investeringen wordt vergeleken. Wat zet bijvoorbeeld meer zoden aan de dijk: al Europa’s koeien en varkens binnenhouden om hun methaangassen af te zuigen en als biofuel te verpatsen of investeren in subsidies voor het isoleren van bestaande woonhuizen?

Het is goed mogelijk dat dergelijke berekeningen wel gemaakt worden in de oudere beleidsdocumenten waarnaar de Roadmap verwijst, maar dat zijn er nogal wat. Dus een heldere, compacte gids is de Roadmap niet. Toch zal de Europese Commissie de komende tijd er alle parlementen in de EU mee bestoken, alsmede discussie uitlokken bij niet-gouvernementele organisaties.

De Roadmap is geen richtlijn, dus geen wettelijk bindend document, maar wie het goed leest, ziet dat er onvermijdelijk de komende jaren veel wetgeving tegen klimaatverandering vanuit Brussel zal volgen. Over de enorme impact die richtlijnen kunnen hebben, hoeft geen discussie meer gevoerd te worden, al was het maar vanwege de giga-boetes voor regeringen en bedrijven die tegenwoordig regelmatig de voorpagina’s halen, wegens ongehoorzaamheid aan deze of gene richtlijn.

Runge sprak in een panel, terzijde gestaan door mannen uit de wetenschap en het actievoerderswezen, over wat heet ‘de historische ommekeer in Europa’s primaire energie consumptie’. Dit betreft direct gebruik van energie, zonder dat de energiebron enige bewerking heeft ondergaan. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet deze consumptie in 2050 30% minder zijn dan in 2005.

Pervers mechaniek

Stephan Singer van het World Wildlife Fund (WWF) wees er rood aanlopend op dat dit ‘een van de allerzwakste onderdelen van de strategie van de EU is’. Een pervers mechaniek is hier aan het werk: er zijn nu zoveel (overigens niet financieel door de EU gesteunde) projecten in ontwikkeling om aardgas naar Europa te brengen, dat gas binnenkort spotgoedkoop wordt, wat dan de dood van projecten voor duurdere duurzame energie zal betekenen, aldus Singer. De projecten waar hij op duidde zijn de Russische North Stream en South Stream gaspijplijnen, de private Nabucco-pijplijn met gas uit Centraal-Azië, Iran en Irak en wellicht de LNG-projecten van Shell.

‘Al op korte termijn zal Europa kampen met een gasoverschot,’ zei Singer, ‘en de Europese Unie heeft geen enkel plan paraat om daar wat aan te doen.’ Daarom ook zal het Europese Energie Agentschap in Parijs binnenkort een rapport publiceren met de veelzeggende titel ‘De Gouden Eeuw van het Gas’.