‘Grasmaai-app’ als voorbeeld maatschappelijk innoveren /reageer

‘Grasmaai-app’ als voorbeeld maatschappelijk innoveren

Innoveren is belangrijk, maar het beste idee ligt vaak net buiten de gebaande paden. Logisch, anders was het al eerder bedacht. Een manier om deze innovatie toch tot stand te brengen, is door bedrijven uit verschillende sectoren samen te brengen. Iets wat nu nog heel weinig succesvol gebeurt.

Auteur: Koos Plegt

Nederland behoort wereldwijd tot de top-5 van kenniseconomieën en de ambitie is om deze status te behouden. Om dit te doen, zijn veel initiatieven ontwikkeld, waaronder het topsectorenbeleid. Om echt in de top-5 te blijven, is dit alleen niet genoeg. Innoveren binnen (top)sectoren is prima, maar er moet ook innovatie ontstaan uit samenwerkingen tussen sectoren. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want hoe organiseer je dit? “Je kunt een maatschappelijke uitdaging gebruiken als kapstok om daar cross-sectoraal werk aan op te hangen”, zegt Jeroen Schutz, senior consultant bij adviesbedrijf BoerCroon. “Neem bijvoorbeeld thema’s als eenzaamheid, mobiliteit of ‘healthy aging’. Rond zulke thema’s is nu nog maar weinig georganiseerd, de behoefte is groot en dus ook de mogelijkheid tot gezamenlijke waardecreatie.”

Cross-sectoraal

De suggestie van Schutz komt niet uit de lucht vallen. Ook minister Kamp van Economische Zaken pleitte onlangs al voor meer sector overschrijdende samenwerkingen. En in de Europese innovatieleidraad ‘Horizon 2020’ wordt cross-sectoraal innoveren op maatschappelijke thema’s als doelstelling genoemd. “Wat dat betreft hebben we de tijdsgeest mee”, zegt Schutz. “En Nederland heeft problemen op maatschappelijk gebied, net als elk ander land.” Door partijen bij elkaar te brengen die elkaar anders niet vinden, ontstaan nieuwe oplossingen. “Maar je moet dan wel regionaal beginnen. Op lokaal niveau valt veel te bereiken. Bovendien krijg je dan mkb-bedrijven mee, waarvoor nu nog weinig ruimte is in het topsectorenbeleid.”