‘Grasmaai-app’ als voorbeeld maatschappelijk innoveren /reageer

Polderen in Flevoland

Het bij elkaar brengen van partijen die elkaar normaliter niet vinden, leidt tot nieuwe oplossingen. Een voorbeeld is een kleine pilot die BoerCroon mede-organiseert in de Noordoostpolder, rond de maatschappelijke thema’s eenzaamheid en vergrijzing. Deze heeft geresulteerd in een ‘diensten-app’, waarvoor softwarebedrijven en een kabelmaatschappij samenwerkte met zorg- en overheidsinstellingen. “Met die app kun je zelf of iemand van thuiszorg bijvoorbeeld aangeven dat je gras gemaaid moet worden. Een buurtbewoner ziet dat en kan dan langskomen om het gras te maaien, maar ook om even koffie te drinken en te praten. Technisch gezien is de app niet heel spannend, maar het is wel een nieuw concept en – zodra uitgerold - een laagdrempelige oplossing voor de gebruikers.”

Betrokkenheid

Innovatie op maatschappelijke thema’s is per definitie complex, omdat er verschillende partijen nodig zijn en de meest logische oplossing daardoor vaak niet direct voorhanden is. “Logisch ook, anders was het immers al gedaan”. Bestaande innovatieverbanden schieten tekort omdat men er niet cross-sectoraal werkt en de kennis die het oplevert, vaak weer verloren gaat. Niet alleen overheden en bedrijfsleven, maar ook kennisinstellingen moeten daarom betrokken worden in samenwerkingen. “Als je elke keer op nul moet beginnen kom je niet heel hoog. Maar ook maatschappelijke organisaties worden in bestaande samenwerkingen nauwelijks nog betrokken. Dat is jammer, want om te innoveren op maatschappelijke thema’s moet je natuurlijk wel weten wat er speelt.”

Duurzaam wonen in Utrecht

Projecten die anders niet landen, juist wél mogelijk maken. Dat is het uitgangspunt van het Value Center, een nieuw concept dat ontwikkeld is in samenwerking met kennisorganisatie TNO. Almere en Utrecht beginnen er als eerste mee. In Almere is er reeds één ingericht op de ambitie van de stad om ‘Big Data Capital’ te zijn en in Utrecht staat er een Value Center in de kinderschoenen op de thema’s duurzaam wonen en ‘healthy aging’. Een probleem in Utrecht waarvoor bijvoorbeeld een oplossing gevonden moet worden is dat veel huizen er onvoldoende aan energienormen voldoen. “De bedoeling is dat partijen buiten de gebaande paden gaan denken. Het gaat niet om het verdikken van een isolatielaag van vijf naar zes centimeter, want daar komen bouwbedrijven onderling ook wel op. Maar in samenwerking met bijvoorbeeld een bedrijf in ICT of domotica kunnen nieuwe ideeën ontstaan.” In dit proces is de taak van de organisator de netwerkfunctie, zegt Schutz. “Veel partijen bij elkaar brengen, en dan niet alleen de ‘usual suspects’ maar ook de minder voor de hand liggende, waardoor nieuwe ideeën ontstaan en de businesscase sluitend gemaakt kan worden”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.