‘Innoveren is ook sleutelen aan je business model’ /reageer

‘Innoveren is ook sleutelen aan je business model’

Henry Chesbrough werd bekend met zijn boek Open innovation, waarin hij stelde dat bedrijven die willen innoveren niet alleen eigen onderzoek moeten doen, maar ook actief hun omgeving afspeuren naar goede ideeën. Bovendien zouden ze resultaten van hun eigen onderzoek beschikbaar moeten stellen aan anderen.

In zijn verslag over het jaar 2000 constateerde farmaciegigant Merck dat zijn wetenschappers stonden voor ongeveer één procent van het totale biomedische onderzoek ter wereld. Dat betekende dat 99 procent van de kennis aan de neus van het bedrijf voorbij dreigde te gaan. Merck besloot zijn R&D dan ook radicaal om te gooien. De wetenschappers van het bedrijf worden voortaan niet alleen afgerekend op hun eigen onderzoeksresultaten maar ook op de mate waarin ze contacten leggen met de rest van hun vakgebied en zo zinvolle ideeën opdoen.

Delen goed

Het geval van Merck is een van de favoriete voorbeelden van Henry Chesbrough, hoogleraar aan de Haas Business School van Berkeley. Zijn boek ‘Open innovation’ maakte hem in één klap bekend tot ver daarbuiten. De belangrijkste boodschap is dat bedrijven in deze tijd nooit meer in staat zullen zijn alle voor hen relevante kennis zelf in huis te hebben. Ze zullen actief de bruikbaarheid van andermans kennis moeten onderzoeken. Daar krijgen ze uiteraard pas echt toegang toe als ze bereid zijn iets terug te doen, dat wil zeggen hun eigen kennis ter beschikking te stellen.

Dat laatste hoeft niet hetzelfde te zijn als gratis. IBM, bijvoorbeeld, verricht veel ontwikkelwerk aan het besturingssysteem Linux, dat voor iedereen vrij verkrijgbaar is en waar ook anderen toevoegingen aan doen die IBM dan weer kostenloos kan overnemen. Maar het bedrijf verdient ook veel geld met het in licentie geven van patenten en met het exploiteren van octrooien voor de eigen producten. Het zoekt, met andere woorden, bij ieder stukje onderzoek het juiste exploitatiemodel.