‘Innoveren is ook sleutelen aan je business model’ /reageer

Verzadiging

In de visie van Chesbrough hebben innovatieve bedrijven in een branche er dus bij te winnen als de kennis meer open beschikbaar is. Innovatie heeft immers minstens zoveel te maken met het zien van marktmogelijkheden als met het bezitten van technische kennis. De voorbeelden die hij geeft zijn overtuigend, maar daarmee toon je niet de universele geldigheid van een theorie aan.

‘Het is waar dat ik in mijn betoog vooral voorbeelden aandraag’, erkent Chesbrough. ‘Wel is er breder onderzoek gedaan door Deense en Britse wetenschappers. Zij hebben bij 2700 Britse bedrijven geteld hoe vaak deze van externe informatiebronnen gebruik maakten en vervolgens aan de hand van een aantal criteria de innovativiteit van deze bedrijven vastgesteld. Daar bleek een heel duidelijk verband tussen beide uit. Ze vonden overigens ook een tweede-orde-effect: boven een bepaald punt komt extra externe informatie niet meer ten goede aan de innovativiteit. Kennelijk is er ergens een verzadigingspunt.’

Vasthouden slecht

Ook niet voor iedere branche is open innovatie bruikbaar, stelt Chesbrough. ‘In branches waar nauwelijks externe informatie bestaat, heeft open innovatie weinig zin. Om die reden zijn gesloten bedrijfslaboratoria ongeveer honderd jaar geleden ook ontstaan. Als ik me niet vergis was Bayer een van de eerste. Door zelf chemisch onderzoek te doen, konden ze nieuwe kleurstoffen op de markt brengen waar anderen niet aan konden tippen.’

‘Er zijn nog steeds industrieën waar het zelf creëren en vasthouden van kennis voorop staat, bijvoorbeeld vliegtuigmotoren en kerncentrales. In dat laatste geval zou ik zeggen: gelukkig maar. Maar in heel veel industrieën geldt: geen bedrijf is groot genoeg om het helemaal zelf te doen.’