‘Downloaden is goed voor de Nederlandse economie’ /reageer

‘Downloaden is goed voor de Nederlandse economie’

Het onbetaald downloaden van muziek, films en games is goed voor de Nederlandse welvaart. Dat zeggen TNO, SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht in een 142 pagina’s tellend rapport. De onderzoekers schreven het rapport ‘Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games’ in opdracht van ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Justitie. Filesharing (het uitwisselen van bestanden via internet) is in veel gevallen illegaal, maar het stelt mensen wel in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met “en breed scala aan cultuurproducten. Dit heeft een welvaartsverhogend effect”, aldus de onderzoekers.

Het zijn 4,7 miljoen Nederlandse internetgebruikers van 15 jaar en ouder die in de afgelopen 12 maanden wel eens iets hebben gedownload, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel downloaden jaarlijks voor 100 miljoen euro misgelopen omzet zorgt, is het uiteindelijke effect toch gunstig voor de Nederlandse economie. “Naar schatting ligt de toename van welvaart bij de consumenten in de orde van 200 miljoen euro per jaar”, schrijven de onderzoekers.

Penetratie hoog

Nederlandse internetgebruikers downloaden veel omdat de breedbandpenetratie hier hoog is, aldus het onderzoek. “Muziek wordt verreweg het meest gedownload. Voor Nederland kan, uit een combinatie van verschillende bronnen, het aantal muziekdownloads geschat worden op 1,5 tot twee miljard per jaar. Dat zou ongeveer neerkomen op 7,5 downloads voor iedere in Nederland verkochte track. Het is echter niet zo dat al deze tracks ook beluisterd worden. Consumenten downloaden in het algemeen veel meer dan ze beluisteren.”

Een gedownloade film, cd of game staat niet gelijk aan een niet verkocht product, zeggen de onderzoekers. “Onder downloaders van muziek en film is het percentage kopers even groot als onder niet-downloaders, bij games is het percentage kopers zelfs hoger. Muziekdownloaders gaan bovendien vaker naar concerten en kopen vaker merchandiseartikelen. Downloaders van games kopen jaarlijks meer games dan gamers die nooit downloaden en downloaders van films kopen gemiddeld meer dvd’s dan nietdownloaders.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Marie-José Klaver

Marie-José Klaver (1969) schrijft al meer dan tien jaar over en op internet. Zij doet dit o.a. voor NRC Handelsblad, nrc.next, Independent Minds en InformatieProfessional. Tot haar specialisaties behoren cybercultuur, privacy, auteursrecht, hacken en zoeken.