Nieuws/ 100 miljoen voor innovatie in Twente /reageer

door: Ewald Smits
over: bedrijfskunde, strategie, businesstrends
op: 25 juli 2007

De provincies Twente en Overijssel steken de komende jaren 100 miljoen euro in vergroting van de innovatiekracht van het Twentse bedrijfsleven. Ook komt er 30 miljoen euro beschikbaar om de economische positie te versterken door de aantrekkelijkheid van Twente als verblijfsgebied te verbeteren. Dat meldt zibb.nl.

Twente wil in 2020 tot de top vijf van Europese regio’s behoren op het gebied van technologie en innovatie. Om dit doel te bereiken zijn investeringen nodig in innovatieve ontwikkelingen, scholing, ruimtelijk-economische structuurversterking en een aantrekkelijker Twente als woongebied.
Het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten de beschikbaar gestelde 100 miljoen euro nog eens verdubbelen. Ook rekent Twente erop dat Den Haag en Brussel de middelen met nog eens 200 miljoen euro aanvullen.

Reageren via Facebook

Reacties