125 Miljoen voor nano en micro /reageer

125 Miljoen voor nano en micro

NanoNextNL, een samenwerkingsverband voor nano- en microtechnologie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, krijgt groen licht. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie maakt 125 miljoen euro over voor onderzoek op het gebied van gezondheid en klimaat.

Het kabinet had het geld al in 2009 toegezegd aan een voorstel van ‘High Tech Systems and Materials’, dat in 2009 van start is gegaan in het kader van het FES, Fonds Economische Structuurversterking. De overheid betaalt de helft van het onderzoeksbudget, de totale omvang van NanoNextNL bedraagt 250 miljoen euro voor vier jaar en wordt gecompleteerd door meer dan honderd bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitaire medische centra.

Energie, water, voedsel

NanoNextNL richt zich op onderzoek binnen tien thema’s, waaronder Energie, Nanomedicine, Schoon Water, Voedsel, Beyond Moore (Nano-electronica), Nanomaterialen, Bionanotechnologie, Nanofabricatie en Sensoren.

De onderzoeken die NanonextNL uitzet, borduren deels voort op wat binnen eerdere programma’s als NanoNed en MicroNed is verricht. Met het programma wil NanoNextNL een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het gezond houden van een vergrijzende samenleving en het leefbaar houden van onze wereld in een veranderend klimaat.

Risicoanalyse

Professor Dave Blank, voorzitter van NanoNextNL (en directeur van MESA+): “Met de definitieve toekenning van de subsidie kunnen we huidig onderzoek voortzetten en verder verbreden richting toepassingen en producten. We gaan een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid, voeding, energie en schoon water. Risicoanalyse en impact van nanotechnologie is een belangrijk onderdeel van dit onderzoeksprogramma.”

Circa 15 procent van het budget wordt uitgetrokken voor onderzoek naar de risico’s van nanodeeltjes en materialen en naar de maatschappelijke inbedding van nanotechnologie.

Check ook het filmpje op Techbusiness.nl waar Dave Blank de impact van nanotechnologie uitlegt.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Techbusiness

Techbusiness.nl belicht de businesskansen van technologie voor ondernemers en managers.