1300 bedrijven beheersen de wereldeconomie /6 reacties

1300 bedrijven beheersen de wereldeconomie

Tachtig procent van de wereldwijde omzet wordt gemaakt door circa 1300 grote bedrijven. Hierbinnen bevindt zich een elitegroep van 147 firma’s, die over veertig procent van de wereldeconomie beslist.

Dat blijkt uit onderzoek van een Zwitserse hogeschool, waarover de Duitse krant Die Welt publiceert. De onderzoekers bekeken in welke mate grensoverschrijdende bedrijven dominante macht hebben verkregen over de wereldeconomie, als gevolg van hun financiële kracht en onderlinge vervlechting. Ze baseerden zich op gegevens uit 2007.

Transnationale bedrijven dragen steeds minder belasting af.
In de lijst van 1300 hebben Amerikaanse bedrijven een overheersende rol. Maar terwijl de grootste Amerikaanse bedrijven oververtegenwoordigd zijn in de top 50 van de wereld, is hun bijdrage aan de staatskas minimaal. In de media is dit feit tot nu toe onderbelicht gebleven.

In diverse commentaren in de media wordt terecht gewezen op de steeds maar toenemende schuldenlast van de Verenigde Staten. Daarbij worden gewoonlijk de extreme uitgaven, ondermeer door de kosten van de oorlogen in Irak en Afganistan, als grootste veroorzakers genoemd. Echter zelden worden de slinkende inkomsten uit belastingopbrengst onder de loep genomen. Het blijft bij vage berichten over rijken die weinig belasting betalen en een miljonair (Warren Buffet) die aangeeft wel meer te willen betalen.

Bijdrage aan belastinginkomsten slechts 6,6 procent

Volgens het artikel in Die Welt blijkt dat de inkomsten voor de Amerikaanse staat uit belastingen die door grote bedrijven zijn betaald, is gezakt naar 6,6 procent. In de jaren vijftig bedroeg dat nog circa 30 procent. Door allerlei constructies, verrekeningen van winsten in het buitenland en andere trucs, lukt het deze grote bedrijven met miljardenwinsten om zich aan de Amerikaanse belastingheffingen te onttrekken.

Ondertussen maken de banken weer ouderwetse winsten. De US-bank maakte bekend dat ze een recordwinst over het 3e kwartaal van 2011 heeft behaald. Deze winst is 5,9% hoger dan het 2e kwartaal van 2011 en ruim 40 procent hoger dan het 3e kwartaal van 2010. Ook Morgan Stanley en City Bank melden miljardenwinsten in het 3e kwartaal van 2011. De Deutsche Bank meldde een wat bescheidener winst, mede door enige Griekse afschrijvingen en een overname. Zij kwam op 1,3 miljard dollar uit.

Ondanks de grote winsten door vele banken en grote bedrijven moesten de recente miljardenbezuinigingen van de Amerikaanse regeringen vooral door de lagere –en middenklasse worden opgehoest. Zelfs de toch al schrale sociale voorzieningen werden hard getroffen. Europa neigt naar eenzelfde eenzijdige oplossing. Ook hier wordt een miljardensteun aan de banken verstrekt, terwijl forse bezuinigingen vooral de lagere-en de middenklasse treffen.

BRICS-landen spreken langzaam woordje mee

De top 50 lijst van meest verdienende bedrijven is onlangs wel wat gewijzigd door ondermeer de Chinese economische explosie. Ook andere opkomende economieën melden zich recentelijk nadrukkelijker, zoals de BRICS-landen waarvan naast China ook India en Brazilië deel uitmaken. Door de ontwikkeling in China wordt verwacht dat de economische macht die nu nog vooral bij particuliere bedrijven ligt, wat zal afnemen en de invloed van staatsbedrijven wat toe zal nemen.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.