Nieuws/ TU's bundelen krachten via 3TU Federatie /reageer

door: Jeroen Wijering
over: regelgeving, concurrentie
op: 12 februari 2007

De technische universiteiten richtten afgelopen vrijdag de 3TU Federatie op. In deze federatie bundelen zij hun krachten om samen hun positie, zowel nationaal als internationaal, verder te versterken. De drie technische universiteiten staan ieder voor zich nationaal en internationaal goed aangeschreven. Gezamenlijk hebben ze de potentie te behoren tot de beste kennisinstellingen ter wereld.

“Er is genoeg werk aan de wetenschappelijke winkel.”

De drie TU’s zien het als hun taak bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Met het gezamenlijke potentieel van 30.000 studenten en zo’n 5.500 wetenschappers zijn ze beter in staat die bijdrage te leveren. Onderwijsprogramma’s en onderzoeksactiviteiten worden op elkaar afgestemd. Kennis, mensen en middelen, zoals kostbare faciliteiten voor grootschalig technisch-wetenschappelijk onderzoek, worden geconcentreerd. Op deze wijze dragen de 3TU’s tevens effectiever bij aan de Nederlandse kenniseconomie.

Toegejuicht

De krachtenbundeling van de drie technische universiteiten wordt toegejuicht door overheid en bedrijfsleven. “Er is genoeg werk aan de wetenschappelijke winkel. Door ‘global challenges’ daadkrachtig in het mondiale belang aan te pakken, werkt u tegelijkertijd aan het behoud en de versterking van de positie van Europa – en van Nederland als topspeler op ons continent” sprak minister Van der Hoeven (OCW) de 3TU.Federatie toe.

“Wij vinden het als ondernemend Nederland belangrijk wat hier vandaag gebeurt”, zei voorzitter Wientjes van VNO-NCW tijdens de oprichtingsceremonie. “Onderwijs en onderzoek moeten bij de wereldtop horen en blijven. Alleen excellentie kan ons daar brengen”.

Reageren via Facebook

Reacties