44 procent Nederlanders weet niet waartegen ze verzekerd zijn /reageer

44 procent Nederlanders weet niet waartegen ze verzekerd zijn

Meer dan vier op de tien Nederlanders zegt niet te weten tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dit blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van Omniplan, uitgevoerd door Panelwizard onder 1.035 Nederlanders naar verzekeringen. Daarnaast geeft 66 procent van de ondervraagden aan dat zij geen duidelijk inzicht hebben in het bedrag dat uitgekeerd zou worden, mocht er iets onverwachts met ze gebeuren.

Volgens het onderzoek hebben mannen meer inzicht in hun verzekeringen dan vrouwen. Zo zegt ongeveer de helft van de ondervraagden vrouwen niet precies te weten tegen welke risico’s ze verzekerd zijn, tegenover vier op de tien mannen. Ook wanneer het gaat om de hoogte van het uit te keren bedrag aan verzekeringen, zijn mannen (36 procent) beter onderlegd dan vrouwen (32 procent). “Het is erg zorgelijk dat bijna de helft van de Nederlanders geen idee heeft waartegen hij of zij verzekerd is,” zegt Ingeborg Bes van Omniplan. “Niet alleen omdat de sociale verzekeringen de laatste jaren door overheidsbezuinigingen sterk zijn versoberd. Ook is het door de groei van het aantal zelfstandige ondernemers, extra belangrijk geworden om zelf voorzieningen te treffen. Deze groep is bijvoorbeeld niet automatisch verzekerd tegen een daling van het inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of eerder overlijden. Gelukkig kun je jezelf verzekeren tegen risico’s die je niet kunt dragen. Het is dan wel van belang dat verzekeren, net als wonen en het pensioen, een onderdeel is van de totale financiële planning. Alleen dan kun je dit, als consument en ondernemer, in het juiste perspectief plaatsen en de waarde ervan beoordelen.”

“Het is erg zorgelijk dat bijna de helft van de Nederlanders geen idee heeft waartegen hij of zij verzekerd is”

Overlijdensverzekering

52 procent van de Nederlanders zegt dat de enige reden waarom ze een overlijdensverzekering hebben afgesloten, is omdat het verplicht was bij hun hypotheekaanvraag. Erg opvallend is het bovengemiddelde aantal zestigplussers dat hierop bevestigend antwoord ten opzichte van andere leeftijdsgroepen (54 procent). Bes: “Consumenten zien verzekeren vaak als een verplichte kost en kiezen daarom meestal op basis van vertrouwen en gemak. Ondernemers zijn vooral gefocust op hun onderneming en niet op inkomensvraagstukken en verzekeringen. Bovendien geven zij de voorkeur aan flexibele oplossingen. Er is een duidelijke vraag vanuit de markt naar innovaties die consumenten en ondernemers snel een duidelijk inzicht verschaffen zodat zij inkomensrisico’s bij onverwachte omstandigheden zoveel mogelijk kunnen beperken.”

“Consumenten zien verzekeren vaak als een verplichte kost en kiezen daarom meestal op basis van vertrouwen en gemak”

Maandelijkse kosten

De ondervraagden zijn volgens het onderzoek niet alleen slecht op de hoogte van wat een verzekering ze uiteindelijk oplevert, ook hebben ze de maandelijkse kosten ervan niet scherp voor ogen. Zo zegt meer dan een derde van hen niet te weten wat ze maandelijks aan verschillende verzekeringspremies betalen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.