Aandeelhouders aan de macht, schadelijk of sentiment? /1 reactie

Hetzelfde doen betekent hetzelfde krijgen

Deze ontwikkeling, naar sterkere angelsaksische invloed hebben de bestuurders zelf in de hand gewerkt, omdat zij zich van dezelfde methoden zijn gaan bedienen als de nu veronderstelde boosdoeners, in de vorm van aandeelhouders. Indien dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd, meer macht, meer geld en meer aandeelhouderswaarde, wordt het spel gespeeld dat de machtigste, uitgedrukt in geld, zal winnen. Als daarbij de vakinhoudelijke kennis hetzelfde is als bij de tegenstrevers, ligt het in de lijn der verwachting dat de invloed van het kapitaal blijft toenemen.

De angelsaksen versus rijnlanders vergelijking zijn we ruimschoots voorbij. Zo kan er nu wel gezegd worden dat de andere belangen ook nagestreefd dienen te worden, maar als dat uit de daden niet blijkt wordt het ongeloofwaardig en klinkt het als sentiment. Rijnlandse argumenten worden gebruikt met angelsaksische motieven en dienen daardoor hetzelfde doel. Deze hele discussie heeft weinig met goed ondernemerschap van doen, maar meer betrekking op het machtsvraagstuk.

Schadelijk?

Of deze ontwikkeling schadelijk is hangt helemaal af van de “wie” vraag. Voor bestuurders is het geen schadelijke ontwikkeling. Die krijgen exact waar ze om vragen. Ze worden afgerekend op prestatie in aandeelhouderswaarde, krijgen daar flink voor beloond en bij disfunctioneren krijgen ze de zak. Voor aandeelhouders, éénzijdig bekeken, zal het ook niet slecht zijn. Hun belangen worden prima gediend, als het ze tenminste om geld te doen is.

Voor ondernemingen maak ik me meer zorgen, want deze zucht naar geld werkt onvermijdelijk door in de volledige onderneming. Het nastreven van eigenbelang wordt beloond met een topsalaris of aandeelhouderswaarde en dient als voorbeeld voor goed gedrag. Medewerkers in de organisatie volgen de trend, al of niet gesteund door prestatiebeloning en de klant wordt, net als de onderneming, steeds vaker gezien als object om geld aan te verdienen. Klanten ervaren deze ontwikkelingen als vervreemding en verlies van contact omdat er na verloop van tijd geen sprake meer is van een relatie, maar van een contract. Indien aandeelhouderswaarde zou worden gerelateerd aan een gezonde onderneming, zou dit ook niet best zijn voor aandeelhouders en bestuurders, maar die link blijft veelal onderbelicht.

Waarom laait de commotie over aandeelhouders nu op?

Dit soort ontwikkelingen kent een exponentieel karakter. Naarmate de ontwikkeling vordert, groeit hij sneller, totdat ergens in het systeem een radertje knapt. We zijn nog niet zover, maar deze onrust omtrent de activistische aandeelhouders, is naast toenemende klantontevredenheid en vervreemding van de werkvloer wederom een duidelijk signaal. Het signaal wordt nu afgegeven omdat voorstanders van het angelsaksische systeem nu zelf de nadelen ondervinden van het eigen streven. Het wachten is op de ontwaking uit de droom van de grenzeloze mogelijkheden.

Ongezond en sentiment

Mijn antwoord op deze vraag is tweeledig en beide positief: Ja, aandeelhoudersactivisme is schadelijk, want een korte termijn filosofie op een lange termijn investering maakt ondernemingen angstig en vleugellam. En Ja, de kritiek op de activistische aandeelhouders kan vaak worden gezien als sentiment omdat het als drogreden wordt opgevoerd. Goed onderbouwde kritieken, die niet een éénzijdig belang vertegenwoordigen en geen superieure kennis- of machtsclaim doen daargelaten.

Reageren via Facebook

Over Henk de Greef

Henk de Greef is een adviseur met een coachende stijl, die zich heeft gespecialiseerd in Persoonlijke ontwikkeling in lijn met organisatieontwikkeling, met het oog op ondernemerschap. Dit doet hij door het scheppen van ruimte en tijd voor ontwikkeling, door het toepassen en aanbieden van nieuwe rijnlandse principes, waardoor ondernemerschap, innovativiteit, creativiteit en zelfredzaamheid (weer) nieuw leven krijgen. Bovendien heeft hij zich meester gemaakt in het herkennen en oplossen van (organisatie)problemen die vaak onoplosbaar worden gemaakt door vastgezette (vastgeroeste) (denk)kaders.

Met TARGON organisatie advies beoogt hij managers en ondernemers, zowel profit als non-profit, te helpen hun persoonlijke- en organisatiedoelen te bepalen en verwezenlijken.

Ervaring heeft hij opgedaan als zelfstandig ondernemer in het mkb, in diverse andere bedrijven, als ondernemerscoach en als bemiddelaar in durfkapitaal. Middels een groot netwerk van adviseurs bij o.a. DeLimes en de Orde van Organisatie Adviseurs houdt hij de zaag scherp met de laatste inzichten in het vakgebied.