Aantal zorgvacatures terug op niveau pre-coronacrisis /reageer

Aantal zorgvacatures terug op niveau pre-coronacrisis

Het aantal unieke (online) vacatures in de zorg is, na een dip in het tweede kwartaal van 2020 (-8%), weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dit blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group in opdracht van HR-specialist Compagnon. In vergelijking met vorig jaar is de vacaturedruk onder zorgprofessionals verder gestegen. Inmiddels heeft iedere actieve baanzoeker (29.702 totaal) de keuze uit maar liefst vijf vacatures (148.631 in het afgelopen jaar), vorig jaar was deze verhouding nog 4:1.

Na een sterke stijging in 2019 (+11%) is het aantal zzp’ers in de zorg ook het afgelopen jaar fors toegenomen (+18%). Van alle Nederlandse zorgprofessionals (463.700) is inmiddels ruim tien procent zzp’er (48.000). “We zien dat de vraag naar zorgprofessionals steeds verder toeneemt”, zegt Frank Roders, Directeur van Compagnon. “Door de huidige krapte ligt de focus vaak op werven, maar binding is minstens zo belangrijk. Het salaris en andere vormen van waardering zijn hierbij van cruciaal belang. Er is op dit vlak veel onvrede onder zorgprofessionals en dat zou een verklaring kunnen zijn voor de forse stijging van het aantal zzp’ers.”

Minder aantrekkelijk

Hoewel de vacaturedruk het afgelopen jaar verder opliep, is de aantrekkelijkheid van de zorgsector – mede door de coronacrisis – fors gedaald. Zo zakte tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 het percentage niet-zorgprofessionals dat de zorg een aantrekkelijke sector vindt om in te werken, met een vijfde. Onder zorgprofessionals lijkt een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Was in 2018 het niet verlengen van een aflopend contract de belangrijkste reden om van baan te veranderen (dertig procent), het afgelopen jaar waren vooral ontevredenheid (35 procent) en behoefte aan een nieuwe uitdaging (twintig procent) de belangrijkste drijfveren. “De zorg heeft het afgelopen jaar onder een vergrootglas gelegen. In het begin lag de focus op “onze helden in de zorg”, werkzekerheid en vitale beroepen. Daarna werden vooral de forse werkdruk, onderbezetting en salaris- en beloningsperikelen in de Tweede Kamer belicht”, aldus Roders. “Tijdens de eerste golf was de loyaliteit hoog en de mobiliteit laag, maar het deels uitblijven van structurele waardering en de toenemende werkdruk maakt dat de loyaliteit afneemt en de mobiliteit hoger wordt, getuige ook het aantal openstaande vacatures.”

Mobiliteit

In vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking is de arbeidsmarktactiviteit van zorgprofessionals laag. Slechts zeven procent van alle zorgprofessionals is actief op zoek naar een baan, tegenover twaalf procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Ondanks de hoge vacaturedruk, zegt bijna twee derde van de zorgprofessionals het afgelopen jaar niet te zijn benaderd voor een nieuwe baan. Onder de totale Nederlandse beroepsbevolking bedraagt dit slechts vijftig procent. Roders: “Dat is erg opmerkelijk. Omdat de zorgsector te maken heeft met een zeer gespannen arbeidsmarkt zou je verwachten dat er actief wordt gezocht naar talent. Deze cijfers lijken eerder te wijzen op het tegenovergestelde”. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt de beperkte online aanwezigheid van zorgprofessionals. Zo is maar zestien procent van hen online vindbaar voor bemiddelaars en/of werkgevers en gebruikt slechts een kwart van de zorgprofessionals LinkedIn bij de oriëntatie op een nieuwe baan. Onder de Nederlandse beroepsbevolking bedragen deze percentages 19 en 31 procent.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.