Afrikaanse ´Great green Wall´ vraagt miljarden, maar vooral geduld /2 reacties

Afrikaanse ´Great green Wall´ vraagt miljarden, maar vooral geduld

In het vaak verdeelde Afrika heeft een aantal landen de handen ineen geslagen, om over de gehele breedte van het continent een ‘groene muur’ van bomen te planten, om zo de uitbreiding van woestijnen tegen te gaan.

7775 kilometer lang

Het gaat hier om een muur van 7.775 km lengte en 15 km breedte, met een oppervlakte van 11.662.500 hectare. Het planten van een groene muur in Afrika is een prima initiatief, maar slechts een begin. Het zal een zaak worden van lange adem en forse investeringen.

Optimisme temperen

Hoewel er omgerekend 96 miljoen euro wordt uitgetrokken om Afrika aan deze groene muur van bomen te helpen, is enige tempering van optimisme op z’n plaats. Uit reeds lopende langdurige beplantingsprojecten onder andere in China, is op te maken dat dit bedrag slechts een druppel op de ‘zandplaat’ in Afrika kan zijn.

Zandstormen

Door klimaatverandering, het snel verdwijnen van grote regenwouden en toenemende erosie, worden woestijnen steeds groter. In combinatie met droogte en een toename van zandstormen, zorgt dit vooral in China en Afrika voor problemen. Ze bedreigen het openbare leven in de grote steden.

Aanpak China

Vanaf het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw is China begonnen met een planmatige aanpak, door onder andere het planten van miljarden bomen, struiken en gras en het terugdringen van overbegrazing.

Taming the Yellow Dragon / Great Green Wall Kubuqi Desert from Shirley Han on Vimeo.

- zie video van Chris Gelken en Shirley Han Ying -

Zeventig miljard dollar

In de afgelopen tien jaar investeerde China al circa zeventig miljard Amerikaanse dollar in het planten van bomen, bosmanagement en bosbehoud. China heeft beloofd de komende tien jaar nog veertig miljoen hectare bos bij te planten.

Grootste op aarde

In China bevinden zich meerdere woestijnen, zoals de Gobi en de Taklimatan woestijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Taklamakan

Deze laatste wordt gerekend tot één van de grootste woestijnen op aarde. Beplantingsprojecten voor dergelijke woestijnen- dus ook de groene muur in Afrika - duren decennia en zullen vele tientallen miljarden dollars gaan kosten. Wellicht kunnen landen er hun ontwikkelingshulp (deels) op richten.

Overige maatregelen

Dat er diverse oorzaken zijn van de steeds groter wordende woestijnen is bekend. Dit betekent dat er ook meerdere maatregelen moeten worden genomen. Naast het planten van bomen, struiken en bepaalde grassoorten en een uitgekiende veeteelt moet bijvoorbeeld de houtkap sterk worden beperkt.
Gelukkig hebben zich in de tussentijd diverse (schonere) alternatieven aangediend, waardoor massaal houtverbruik voor verwarmen, stoken en koken flink kan worden teruggedrongen.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.