Nieuws/ Afvalberg groeit harder dan economie /reageer

door: Ewald Smits
over: duurzaam, milieu
op: 13 februari 2007

De gemiddelde Europeaan zet per jaar 500 kilo afval aan de straat. De afvalberg groeit daardoor harder dan de economie, zeggen de europarlementariers Hans Blokland (ChristenUnie) en Caroline Jackson (Britse Conservatieven). Ze vragen de Europese Commissie om producten die minder afval opleveren. Het Parlement lijkt daarmee in te stemmen vandaag.

Blokland bepleit verder dat papier, glas en textiel vanaf 2015 niet meer op stortplaatsen belanden. Hij loopt zo vooruit op een algemeen verbod op het storten van restafval in 2025. Nu zijn er nog EU-landen die tot 90 procent van hun afval gewoon op een stortplaats gooien.
De Europese Commissie had in 2005 voorgesteld dat afval vooral voorkomen en gerecycled moet worden. Pas als het echt niet anders kan, mag het verbrand of gestort worden.

Emissienormen

Blokland en zijn medeparlementsleden maken wel bezwaar tegen een voorstel van de Europese Commissie om het verbranden van afval in elektriciteitscentrales te vergemakkelijken. “Afval dat bedoeld is voor energieterugwinning of verbranding moet in ieder geval voldoen aan de emissienormen van de afvalverbrandingsrichtlijn”, zei Blokland maandag.
Het parlement is ook bezorgd dat Brussel toestaat dat verbrandingsafval de grens over gaat. Controle is dan lastig, waardoor het afval wellicht alsnog illegaal gedumpt wordt. “De Oost-Europese landen zien nu al een toestroom van Duits afval”, zei het Britse parlementslid Jackson.

Niet streng genoeg

De rapporten krijgen buiten het parlement kritiek. Milieuorganisaties vinden die niet streng genoeg, maar ondernemers vinden die juist te ver gaan. Het Europees Parlement en de EU-landen moeten na de stemming met elkaar een compromis zoeken over het onderwerp.

Reageren via Facebook

Reacties