Nieuws/ Agentschap voor duurzame energie opgericht /2 reacties

door: Gerard Ringenaldus
over: energie, duurzaam, milieu, productiviteit
op: 29 januari 2009

Op initiatief van Denemarken, Duitsland en Spanje, is deze week (26 januari) in Bonn het agentschap voor duurzame energie, IRENA, opgericht. Naar model van reeds bestaande agentschappen zoals het International Energy Agency (IEA) en het International Atomenergy Agency (IAEA). Volgens het Duitse Verbond van hernieuwbare energie (BEE) wordt met IRENA een volwaardig tegenwicht geboden aan de eerder genoemde organisaties die zich voor de fossiele- en atoomenergie sterk maken.

De doelstellingen van het IRENA zijn onder meer het bevorderen en uitbreiden van hernieuwbare energieën. Veder wil het obstakels wegnemen in de informatievoorziening en de technische know-how, en wil het bijdragen aan het afbouwen van subsidies voor conventionele energiebronnen. Tot hun taak rekent het IRENA ook het geven van adviezen aan geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden voor de invoering van politieke en juridische kaders, prikkels en effecten voor investeringen. Voorts wil het fungeren als katalysator voor het overdragen van technologie en kennis.

Stap voorwaarts

De deelname van 50 landen aan de nieuwe organisatie en ook de toezegging van de nieuwe Amerikaanse president Obama om in hernieuwbare energie te gaan investeren wordt algemeen als een stap vooruit gezien om in de toekomst meer met schone energieën te werken. Bij de oprichting van IRENA werden vertegenwoordigingen van 100 landen verwacht, onder wie de Nederlandse minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven.
Onder de deelnemers zijn ook de olieproducerende landen Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Staten hebben hun deelname nog niet toegezegd.

Reageren via Facebook