Nieuws/ Alcohol: maakt mensen mooier dan je lief is /reageer

door: Marjon Vinck
over: psychologie, communicatie, sociologie
op: 18 augustus 2008

Alcoholische dranken staan - bij normaal gebruik - bekend om hun licht ontremmende werking. Na het drinken ervan neemt de zelfkritiek meestal af en maakt iemand gemakkelijker sociale contacten. Het zal sommige mensen dan ook niets verbazen dat er tijdens het uitgaan de nodige relaties ontstaan die niet altijd lang stand houden. Vaak is het namelijk zo dat de persoon die ’s avonds in de kroeg zo aantrekkelijk leek, ’s ochtends in bed toch behoorlijk tegenvalt.

Beer goggles

Een excuus wordt gezocht in het alcoholgebruik: de persoon in kwestie leek namelijk écht veel knapper, dus het moet wel door de alcohol komen. New Scientist meldt echter dat dit fenomeen, in het Engels ook wel ‘beer goggles’ genoemd, daadwerkelijk bestaat en geen smoes is. Mensen kunnen daadwerkelijk mooier zijn in de perceptie van iemand die alcoholische dranken genoten heeft, zo blijkt uit onderzoek van de University of Bristol.

Eerder onderzoek van de University of Glasgow wees al uit dat heteroseksuele cafégangers die al wat gedronken hadden, mensen inderdaad mooier vonden dan toen ze nuchter waren. De vraag was echter of dit niet kon liggen aan de persoonlijke eigenschappen van de proefpersonen: iemand die regelmatig de kroeg induikt, vindt over het algemeen mensen aardiger en vaak ook mooier.

Gecontroleerd experiment

Om deze ‘onduidelijkheid’ te klaren besloten Marcus Munafò en zijn team om een gecontroleerd experiment naar dit fenomeen te doen. Waar de onderzoekers uit Glasgow een willekeurig studentencafé inliepen en enkele tests deden, pakte het team uit Bristol dit anders aan. Zij selecteerden 84 heteroseksuele studenten die zij een al dan niet alcoholhoudende drank lieten consumeren. Het fenomeen van de beer goggles is ook een dankbaar onderwerp voor reclamemakersDe hoeveelheid alcohol in dit drankje zou voldoende moeten zijn om iemand van 70 kilo tenminste een beetje tipsy te laten voelen.

Een kwartier na het drankje kregen deze proefpersonen foto’s te zien van mannen en vrouwen uit hun eigen leeftijdscategorie. Uit de reacties van de ‘dronken’ studenten bleek dat elk afgebeeld persoon aantrekkelijker werd gevonden, ongeacht het gegeven of het een man dan wel een vrouw betrof. Bij de controlegroep was dit effect niet waarneembaar.

Ontremmende seksuele werking

Het contrast met het onderzoek uit Glasgow zit hem voornamelijk in het gegeven dat hierbij alleen een effect werd waargenomen bij het tegenovergestelde geslacht, terwijl Munafò en zijn team bewijzen dat allebei de geslachten aantrekkelijker worden gevonden. De oorzaak kan volgens Munafò liggen in het gegeven dat de ‘aantrekkelijkheidsboost’ neigt naar een focus op het zoeken van een seksuele partner in een omgeving die daartoe prikkelt.

Onderzoek van Robert Leeman (Yale University) lijkt zijn visie indirect te steunen. Hieruit bleek dat mensen onder invloed van alcohol sneller geneigd waren om een bepaald gedrag, waartoe we ons normaliter niet zo snel laten verleiden, te vertonen. Het onderzoek toonde aan dat mensen die gedronken hadden sneller riskant en losbandig seksueel gedrag vertoonden dan nuchtere mensen. Echter werd uit zijn onderzoek niet duidelijk of dit daadwerkelijk kwam door het effect van alcohol op het brein of het alcohol slechts als een excuus gebruikt werd.

Munafò is van mening dat er - bij zijn onderzoek - in ieder geval geen sprake is van een excuus, maar wil eerst nog nader onderzoek doen voordat hij tot een definitieve conclusie komt. Zo wil hij erachter komen of de hoeveelheid alcohol nog een effect heeft, maar ook of er sociale aanknopingspunten zijn die het gedrag kunnen beïnvloeden.

Reageren via Facebook

Reacties