Als bedrijf sociale media inzetten doe je zo /1 reactie

Er bestaan verschillende strategieën en benaderingen voor organisatieveranderingen. Deze benaderingen zijn door De Caluwé en Vermaak (2006) geordend in vijf verschillende “scholen”, de zogenoemde veranderkleuren. Deze kleuren gaan uit van fundamenteel
verschillende veronderstellingen over veranderen.

Geel: Veranderen is een onderhandelingsproces met als inzet de verschillende belangen van de betrokkenen. Om uw social mediastrategie te bepalen probeert u te achterhalen wat de verschillende belangen (zouden kunnen) zijn van de belangrijkste stakeholders. Deze stakeholders nodigt u uit in het proces om te komen tot de social media strategie. Dat kan in een werkgroep, stuurgroep, projectgroep, et cetera. U blijft tijdens de bijeenkomsten alert op mogelijke belangenverschillen en tegenstellingen. Het veranderproces gaat stapje voor stapje; u probeert iedereen aan boord te houden.

Blauw: Veranderen is een rationeel proces waarbij van te voren alles wordt uitgedacht en opgetekend. Specialisten worden betrokken om de juiste social media strategie en plannen op te stellen.De implementatie is planmatig, waarbij gewerkt wordt met mijlpalen en deadlines. Favoriete tools bij de implementatie zijn MS-project, Prince2, et cetera. Eventueel stelt u een (externe) projectmanager of programmamanager aan om de strategie uit te voeren. Het veranderproces is duidelijk en helder; er staat precies beschreven en aangeven wie wanneer wat moet doen.

Rood: Veranderen is mensen verleiden en overtuigen om dat te doen wat voor de organisatie belangrijk is. Het gaat om de door de organisatie gewenste gedragsverandering. Dat doet u door de mensen toe te (laten) spreken met een gloedvol en inspirerend verhaal over social media. U benadrukt het belang van sociale netwerken en samenwerken. U kunt ook een gedragscode opstellen voor het werken met social media en die koppelen aan beoordelings- en beloningssystemen. U stuurt mensen naar workshops en cursussen. In de ‘’keek op de week‟ maakt u steeds bekend welke medewerkers hoog scoren op de nieuwe gedragscode. De volgende personeelsbijeenkomst staat geheel in het teken van social media; iedereen krijgt een uitnodiging via Twitter, Hyves, Facebook, Linkedin of Yammer.

Groen: Veranderen is een leerproces waarbij mensen nieuwe dingen moeten leren. Social media vraagt om nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden. Iedereen leert op een andere manier. Sommige leren door vallen en opstaan; die hoeven niet naar een workshop. Andere leren door af te kijken en leren met name van collega’s en anderen die al meer kennis en vaardigheden hebben. Weer anderen leren door een traditionele vaardigheidsworkshop. U richt een learning factory op gericht op het vergaren van kennis en vaardigheden. Een procesbegeleider helpt de mensen hun eigen of gezamenlijke leerinterventies te kiezen.

Gouden tips, ongeacht de gekozen kleurstrategie

1. Begin, voordat u zelf conversaties aangaat, met “luisteren” via een professionele brandmonitor.
2. Leer van andere bedrijven die ervaring hebben met social media strategie.
3. Kijk niet achteruit maar vooruit.
4. Iedere vermeende social mediabedreiging biedt ook een kans.
5. Social media draaien om transparantie. Alles wat u doet is openbaar.
6. Vraag eens aan uw (klein)kinderen wat zij op social media doen.
7. Controleer eens of de website van uw organisatie goed wordt weergegeven op een iPhone.
8. Social media = durven loslaten van traditionele denk- en managementkaders.
9. Wisdom of the crowd: gebruik de kennis, ervaring en creativiteit van uw klanten en medewerkers.
10. Doe social media pilots om quick-wins te kunnen laten zien aan uw collega’s.
11. Een social mediastrategie integreren is een lange termijn proces.
12. Social media biedt kansen om van klanten uw nieuwe pr- & marketingafdeling te maken, zonder dat ze op uw loonlijst staan.

Wit: Veranderen is vooral de energie volgen van mensen die iets willen. Veranderen en organiseren vallen samen; als iemand iets wil, gaat hij of zij dat organiseren met anderen die dezelfde passie hebben. Regels worden zonodig omzeild. Er is geen veranderaar die anderen gaat veranderen; veranderaars veranderen zichzelf. Het enthousiasme van de mensen is de basis voor de social media strategie. U geeft dit initiatief de ruimte, zonder strakke output te verwachten of regels in te stellen. Eventueel richt u een incubator in waarbij iedereen die dat wil zich kan aansluiten en wanneer hij dat wil. De social media strategie ontwikkelt zich gaandeweg.

Geen van de vijf veranderkleuren is goed of fout. De uitdaging is om veranderaanpakken te kiezen die aansluiten bij de betreffende organisatie en de opgave om een social media strategie te ontwikkelen en te implementeren. In de praktijk zal dit gaan om een veranderstrategie waarin verschillende kleuraanpakken op verschillende tijden plaatsvinden.

Reageren via Facebook

Over Marcel van Kanten

Marcel van Kanten is senior social media consultant bij KREM. Hij heeft een brede expertise op het vlak van Online Reputation Management, webcare, social marketing, brand monitoringtools, corporate- en crisiscommunicatie, issuemanagement, mediarelations en interne communicatie bij zowel bedrijfsleven als overheid. Volg Marcel online:
http://twitter.com/Belanda
http://www.facebook.com/marcelvankanten
http://nl.linkedin.com/in/marcelvankanten
http://www.csnblog.nl/