Reacties/ Als technologie de kans krijgt gaat de mens verloren printlink


donquisjot (5 oktober 2009, 12:49)

Tja, Als andere mensen hier over berichten vinden jullie het nogal een alu-hoedjes gehalte hebben, so what can I say???

Monsanto is al jaren bezig met deze genocide. Genetische gamnipuleerde koeien (eigendom van Monsanto) die onvruchtbaar zijn. Maïs die de oorzaak hier van is (je bent wat je eet) etc etc,...

Zie ook je verpakking van je favoriete drankje/voedsel. Zit vol gemodificeerd prodcuten om dan nog te zwijgen over de E nrs die allemaal goedgekeurd zijn maar al jaren als kankerverwekkend bevonden.

Wanneer berichten jullie eens over de codex alimentarius? Of ook te veel alu-hoedjes gehalte???

So what???

Robert Klep (5 oktober 2009, 15:52)

@donquisjot: Monsanto vind ik persoonlijk een zeer bedenkelijk bedrijf, maar je kunt ook overdrijven.

In Europa in voedsel met genetisch gemodificeerde bestanddelen vrijwel niet te vinden. De gemodificeerde bestanddelen van het favoriete drankje/voedsel zijn chemisch gemodificeerd, niet genetisch.

Tussen de E-nummers zitten bedenkelijke stoffen, maar een substantieel deel zijn onschuldige stoffen (vitamine C, citroenzuur, enzovoort).

En zoals altijd geldt: als je een fatsoenlijk stuk kunt schrijven over dit onderwerp, dan ben je van harte welkom.

donquisjot (5 oktober 2009, 16:25)

Nee, het artikel is zeer sterk. En dat juich ik toe. Beetje per beetje komen we er wel. Ik heb het gevoel dat stilaan iedereen toch nuchterder begint te denken over de goeie bedoelingen van indsutrie en banken.
Alleen wordt het wel wat laat.

MrAngry (5 oktober 2009, 17:36)

Op zich is het niet zo nieuw om de mens of leven in het algemeen als machines te beschouwen, want we (en alle andere vormen van leven) zijn in feite ook biochemische machines die als enige doel hebben onze software (DNA) zo goed mogelijk te verspreiden. Het enige verschil tussen de mens en andere vormen van leven is dat wij wat meer tijd over houden om andere dingen te doen omdat we niet meer 24u/dag met overleven bezig zijn.

Het probleem wat dit artikel schetst is dan ook alleen maar een probleem als je de aanname maakt dat de mens geen biochemische machine is en die lijkt inderdaad gemaakt te worden. De mens als kroon op de schepping is een ietwat arrogante en misplaatste manier van denken. Wellicht dat de auteur of degene die het probleem op deze manier heeft geponeerd een christelijke achtergrond, want de mens als machine is niet vreemd of nieuw.

Dat haalt onze ideeën over de fundamenten van het bestaan rigoureus onderuit: de mens geen kroon op de schepping, maar een wat ingewikkelde machine die principieel niet verschilt van een stoommachine of computer.

Wie is hier ons? en welke ideeën over de fundamenten van het bestaan worden hier precies onderuit gehaald. Bijbelse? Of zweverige net 5 TV over de ziel?

Ik ben het eens met het artikel dat diepe brein stimulatie allerlei interessante juridische en morele implicaties heeft. Mogen we bijvoorbeeld ipv Parkinson patiënten ook zware criminelen, of politiek anders denkenden corrigeren? Waar ligt de grens en wie bepaald die? En inderdaad, ben je nog verantwoordelijk voor je daden met een elektrode onder je schedel?

Maar deze nieuwe technieken halen mijn ideeën over de fundamenten van het bestaan zeker niet rigoreus onderuit.

Arno Schrauwers (6 oktober 2009, 15:47)

De mens als machine is absoluut geen nieuw idee. Descartes had het al en, als ik me niet vergis, ook de oude Grieken. Dat is het punt ook niet. Het gaat om zaken die ons (ja ook jouw, meneer Boos) hele stelsel van normen en waarden, de notie van verantwoordelijkheid en vrije wil onderuit halen. Wat filosofen, wat goed en kwaad? Voorwaardelijke conditionering wordt de manier om te straffen. Intelligentie? De ene programmatuur is beter dan de andere...

MrAngry (7 oktober 2009, 13:06)

Ik vind wederom dat je het te zwaar aanzet. Ja, er zijn interessante overwegingen te maken. Ja we moeten goed nadenken en stelling nemen over wat voor een rol nieuwe technologiën in ons leven moeten spelen. Maar nee, het gaat niet om zaken die ons hele stelsel van normen en waarden onderuit halen en het gaat zeker niet om zaken die wat we verstaan onder goed en kwaad beïnvloeden.
De interessantste discussie zit hem in je punt over verantwoordelijkheid en vrije wil, maar die is vermoed ik vooral juridisch van aard. Conditionering is nu ook al een manier van straffen, zie het TBS stelsel. Toch denk ik niet dat we snel de stap zullen maken naar geforceerde gedragsbeïnvloeding. De (illusie van) vrije wil is toch het stralende middelpunt van ons vrijheidsgevoel.

wim30 (12 oktober 2009, 10:04)

Octrooieren = geheimhouden staat er, maar hetomgekeerde is waar, octrooieren is publiceren, in ruil voor een exclusief exploitatierecht voor een periode van plm 15 jaar.

Geraldo (14 oktober 2009, 09:19)

Het is jammer dat er geld beschikbaar is en brains ingezet worden voor dit soort onderzoeken om een klein deel van de mensheid van problemen af te helpen. Onderzoek is goed, echter het zou in mijn ogen zinvoller zijn de hele mensheid eerst een treetje hoger te zetten, en daarna de vervolgstap te maken met de hele mensheid. Een groot deel van de wereld wordt niet eens 50 jaar door allerlei redenen. Zet het geld en de brains daarvoor in. Nu bedoel ik niet ontwikkelingshulp, maar leer een mens vissen, in plaats van hem vis te geven...

Lodewijk (23 oktober 2009, 09:34)

Reactie op Mr Angry en iedereen die denkt dat de mens niet meer is dan een biochemische machine. De mens is natuurlijk geen machine zoals de mens die kan maken. Misschien dat je het menselijk lichaam daarmee kunt vergelijken, maar verder als een vergelijking gaat het niet. Mensen hoeven inderdaad niet beschouwd te worden als kroon op de schepping, maar ze zijn wel te onderscheiden van andere levende wezens en machines...Over het algemeen hebben mensen het vermogen om dat onderscheid te maken. Neem er de tijd voor...het is van essentieel belang! Lodewijk

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje