Amsterdam krijgt er zes verdiepingen bij /9 reacties

Amsterdam krijgt er zes verdiepingen bij

Een dagje Amsterdam: parkeer uw auto moeiteloos waar u maar wilt, vlak bij uw bestemming. Wandel daarna urenlang over rustige winkelstraten langs pittoreske grachten, zonder één auto op uw weg te vinden. Bouwbedrijf Strukton heeft een ambitieus plan ontwikkeld dat deze toekomstvisie mogelijk maakt. Het voorziet niet alleen in een ondergronds net van wegen en parkeerplaatsen, maar ook in ondergrondse warenhuizen, bioscopen en sportzalen.

Mobiliteit essentieel

‘Ons plan geeft mensen de keuze bovengronds de tram te nemen, of ondergronds in hun auto te stappen.’

Het plan, Alternatieve Multifunctionele Ondergrondse Ruimte Amsterdam (Amfora), heeft nadrukkelijk niet ten doel auto’s uit de binnenstad te weren. Automobilisten zullen het centrum juist gemakkelijker kunnen bereiken. ‘Mobiliteit is essentieel voor de economie’, vindt Bas Obladen, senior consultant bij Strukton en bedenker van het plan. ‘Het is dus gevaarlijk auto’s te weren uit de stad. Ons plan geeft mensen de keuze bovengronds de tram te nemen, of ondergronds in hun auto te stappen.’

Verdieping met parkeerfunctie (Strukton Groep)Auto’s kunnen volgens het plan vanaf de randweg een uitgebreid gangenstelsel in rijden van zes verdiepingen diep, tot maximaal dertig meter onder het aardoppervlak. Sommige verdiepingen zullen functioneren als wegdek, andere zullen een parkeer- of andere functie krijgen. Zo ontstaat parkeerruimte voor honderdvijftigduizend auto’s onder het centrum.

Grachten tijdelijk gedempt

Doorsnede van het gangenstelsel (Strukton Groep)Het gangenstelsel ligt direct onder de Amsterdamse grachten, die tijdens de bouw tijdelijk worden gedempt. Aan beide zijden van de grachten wordt een diepe sleuf gegraven voor twee wanden van gewapend beton. De wanden reiken tot in een waterdichte kleilaag van 30 tot 65 meter onder de grond. Tussen deze wanden komen de dragende vloeren te hangen. Deze hebben een spanwijdte van dertig meter, zodat er een kolomloze, flexibel in te delen ruimte ontstaat.

‘De afgegraven grond storten we in een grote bak, waarbij we water uit de grachten toevoegen’, licht Obladen toe. ‘Deze bagger wordt vervolgens door pompen in drijvende leidingen via de Amstel naar beschikbare depots buiten Amsterdam gepompt. De overlast voor de omwonenden zal door deze poldermethode relatief gering blijven, omdat we niet hoeven te heien.’

Doordat auto’s, supermarkten, sportfaciliteiten en wat al niet ondergronds komen, ontstaat bovengronds meer ruimte voor fietsers, wandelaars en groen. De lucht in Amsterdam wordt zuiverder, doordat uitlaatgassen ondergronds worden gefilterd. Een systeem van warmte-koudeopslag zorgt voor energieneutrale klimaatbeheersing. ’s Zomers wordt een overvloed aan koud grondwater via een buizenstelsel in de tunnelwanden opgepompt om bovenliggende gebouwen te koelen. Het water, dat zo opwarmt, wordt vervolgens in watervoerende zandlagen teruggepompt en opgeslagen. In de winter is het water dan weer bruikbaar voor verwarming.