Column/ Antwoordvoorbedrijven.nl is niet het antwoord /1 reactie

Column: Henk de Greef

Foto van de auteur

Henk de Greef is een adviseur met een coachende stijl, die zich heeft gespecialiseerd in Persoonlijke ontwikkeling in lijn met organisatieontwikkeling, met het oog op ondernemerschap. Dit doet hij door het scheppen van ruimte en tijd voor ontwikkeling, door het toepassen en aanbieden van nieuwe rijnlandse principes, waardoor ondernemerschap, innovativiteit, creativiteit en zelfredzaamheid (weer) nieuw leven krijgen. Bovendien heeft hij zich meester gemaakt in het herkennen en oplossen van (organisatie)problemen die vaak onoplosbaar worden gemaakt door vastgezette (vastgeroeste) (denk)kaders.

Met TARGON organisatie advies beoogt hij managers en ondernemers, zowel profit als non-profit, te helpen hun persoonlijke- en organisatiedoelen te bepalen en verwezenlijken.

Ervaring heeft hij opgedaan als zelfstandig ondernemer in het mkb, in diverse andere bedrijven, als ondernemerscoach en als bemiddelaar in durfkapitaal. Middels een groot netwerk van adviseurs bij o.a. DeLimes en de Orde van Organisatie Adviseurs houdt hij de zaag scherp met de laatste inzichten in het vakgebied.

Eén van de nieuwe initiatieven van de overheid is een website, een soort van portal, waar iedere ondernemer zijn antwoord moet kunnen vinden. Als blijkt dat dit niet zo is, kan er worden gechat met medewerkers, die doorverwijzen naar iemand die het antwoord wel zou moeten kunnen geven.

Schieten

Mijn mening over dit initiatief werd natuurlijk niet gevraagd, want het is zonder meer goed. Wat wel werd gevraagd is of ik mee wilde doen aan een bijeenkomst waar de ideeën zouden worden geventileerd, zodat we als doelgroep (ondernemers) erop konden schieten. Een aardig idee, maar veelal verzanden dit soort bijeenkomsten in prachtige presentaties zonder noemenswaardige opbrengst. Ik heb daar vriendelijk voor bedankt.

Doolhof

Wel heb ik van de gelegenheid gebruikgemaakt om het probleem dat men met dit initiatief probeert te tackelen aan de orde te stellen. De veronderstelling is namelijk dat een ondernemer geholpen zou zijn met een website waar hij antwoorden kan vinden op vragen waar hij zelf niet meer uitkomt.

Het gaat over het grote doolhof aan regelingen, afdelingen en functionarissen binnen de overheid die te pas en te onpas dingen bedenken die ondernemers eigenlijk zouden moeten doen. Vaak komt er een nieuwe regeling met bijbehorend formulier bij, en omdat de doelgroep dat niet helemaal kan volgen komt er nu een portalsite waar een ondernemer het kan vinden.

Brood

Mijn eigen ervaring is dat een beetje ondernemer zijn weg wel vindt, maar dat hij pas een probleem ervaart als hij te hoop loopt tegen een regeling die dwars voor zijn brood gaat liggen. Een ondernemer wenst in zo’n geval een ambtenaar met inhoudelijke kennis van zaken en het liefst een beetje zeggenschap te spreken. Dat blijkt in de praktijk lastig, want klantencontact is kostbaar, tijdrovend en daardoor niet efficiënt.

Probleem

Dan stel ik nu de ondernemersvraag: “Welk probleem lost u op?”

Het probleem, voor zover het een probleem is, vindt zijn oorsprong in de onsamenhangende organisatie van de overheid. Het is een kolossaal lichaam geworden, verdeeld in vele verschillende eilandjes, dat simpelweg het geheel niet meer kan overzien. Dat resulteert in tegenstrijdige regelingen en meer van die ongein waar ondernemers tegen ageren.

De oplossing die nu wordt gepresenteerd gaat volledig voorbij aan de eigen organisatie. Het legt het probleem bij de ondernemers, die voortaan zichzelf beter kunnen informeren. Daarbij houdt de oplossing het eerdergenoemde probleem in stand, want het is een reparatiemiddel voor de nadelige effecten van het organiseren.

Meldpunt

Er wordt geen probleem opgelost, maar juist verankerd, omdat er een antwoord komt op de vraag waar alle informatie te vinden is.
De site bracht me wel bij het Meldpunt regeldruk, waarvan ik veelvuldig gebruik zal gaan maken. Dus, misschien toch?

Reageren via Facebook