Australië, Californië en Hawaï gaan elektrisch /2 reacties

Strategieplan

Om alles is goede banen te leiden hebben de Amerikanen een strategie uitgestippeld die negen punten bevat. Hierin zijn vooral zaken van organisatorische aard opgenomen. Zoals vergunningstelsel, het stimuleren van ondernemers om ruimte vrij te maken voor oplaadplekken, harmonisering van de regelgeving en het opstellen van gemeenschappelijke programma’s voor de aankoop van deze elektrische voertuigen (EV’s), en verdere bundeling van krachten. De kosten van het project zullen tegen de 1 miljard dollar bedragen.

De aanpak in Hawaï heeft overeenkomsten met die in Israël en Denemarken. Ook daar kan worden geprofiteerd van de beperkte grootte van het land en de kleinere afstanden tussen de steden. Men verwacht in Hawaï over 18 maanden met de eerste elektrische voertuigen te kunnen rijden en in 2012, als de infrastructuur geheel is aangepast, dit op grote schaal te kunnen doen. Men gaat ervan uit dat de kosten ongeveer 200 miljoen dollar zullen bedragen. Ter vergelijking: de olie-import kost Hawaï ruim 7 miljard dollar per jaar.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.