Autoindustrie toch echt over op brandstofcel /2 reacties

Autoindustrie toch echt over op brandstofcel

Volgens promovendus ir. Hanna Hellmann, die op 4 december promoveerde op de ontwikkeling van de brandstoftechnologie aan de TU Delft, zal de toepassing van brandstofcellen in auto’s pas vanaf 2030 op gang komen.
Gelet op de meest recente ontwikkelingen, zoals het laatste nieuws van autofabrikant Honda op dit gebied, kan het artikel van Hellmann gerust opmerkelijk worden genoemd.
Want zoals het in een markteconomie nu eenmaal gaat - als er een schaap over de dam is, volgen er meer - dan barst de concurrentiestrijd nu echt los.

Niet nieuw

De eerste brandstofcel werd ontwikkeld in de 19e eeuw door de Engelsman William Grove. Hoewel een schets van deze techniek al in 1843 gepubliceerd werd, duurde het nog tot de jaren zestig van de 20e eeuw voordat de brandstofceltechnologie kon worden ingezet.
Brandstofcellen zijn met name door de Verenigde Staten gebruikt in de ruimtevaart om water en elektriciteit uit waterstof te maken. Hiervoor werden echter zeer exotische en dus dure materialen gebruikt, en de brandstofcellen werkten uitsluitend op zeer zuivere waterstof.
Verdere technologische ontwikkelingen hebben vanaf 1980 het toepassingsgebied vergroot.
bron: Wikipedia

Toepassing

De voortgang van de toepassing van de brandstofcel in allerlei voertuigen in met name Azië - auto’s, bussen, trucks en kleinere voertuigen - dwingt de autofabrikanten elders in de wereld, zoals de VS en Duitsland, alsnog mee te doen aan deze race. Elke grote autoshow in de wereld heeft inmiddels een ‘groene afdeling’.

Opgelost

De belangrijkste problemen die de brandstofcel tot kort geleden tegenkwam, zijn inmiddels nagenoeg opgelost. Men kan nu bijvoorbeeld brandstofcellen produceren uit ’schone’ stroom, afkomstig uit bijvoorbeeld zonnewarmtecentrales.
Ook is het gelukt om de tot voor kort te hoge kosten aanzienlijk terug te brengen, zodanig dat men verwacht dat de brandstofcelsystemen qua prijs en vermogen kunnen concurreren met de hedendaagse verbrandingsmotor. Ook de actieradius, lang een zwakke schakel, is inmiddels behoorlijk groter geworden. Het probleem dat nog wel opgelost moet worden is distributie, zoals voldoende tankstations en hervulbare tanks.

Serieproductie

Na de reeds bekende Toyota Prius heeft Honda op de recent gehouden Los Angeles Autoshow Honda’s definitieve versie van de brandstofcelauto, de FCX Clarity, gepresenteerd. Deze auto zal echter voorlopig alleen als lease-auto te verkrijgen zijn.
Enige gegevens van de FCX Clarity zijn:

  • lengte: 4,84 m; breedte: 1,85 m; hoogte: 1,47 m
  • actieradius (met 171-litertank) circa 430 km;
  • topsnelheid: 160 km/u

Volgens de Amerikaanse media is dit het eerste volwaardige type auto dat speciaal als brandstofcelauto is gebouw en niet is afgeleid van een bestaand type. Daarnaast is de FCX Clarity gebouwd met de bedoeling deze in serieproductie te nemen.

Toyota en Honda hebben hiermee onder meer aangetoond dat auto’s met een brandstofcel niet alleen volwaardig zijn qua uiterlijk, maar ook in prestatie vrijwel niet meer onderdoen voor auto’s met een traditionele verbrandingsmotor.