Nieuws/ "Universiteiten moeten zich richten op verzilvering kennis" /reageer

door: Jeroen Wijering
over: Uncategorized, regelgeving, productiviteit
op: 21 maart 2007

De overheid wil dat er meer wetenschappelijke kennis voor de praktijk beschikbaar komt. Hierbij richt haar beleid zich vooral op de economische waarde die onderzoek moet opleveren. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) pleit in het advies Alfa en Gamma stralen voor een bredere waardering voor wetenschap. De wetenschappen hebben namelijk ook een maatschappelijke, culturele en democratische functie, vooral de alfa- en gammavakken. Het advies wordt vandaag aangeboden aan de Kamercommissies voor OCW en EZ.

Niet enkel technologieoverdracht

Velen denken bij valorisatie, de benutting van wetenschappelijke kennis, enkel en alleen aan octrooi- en technologieoverdracht aan bedrijven. Deze smalle blik op valorisatie past echter niet goed bij alfa- en gammawetenschappen als Letteren, Geschiedenis, Psychologie of Bedrijfskunde. Want die leveren op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage aan economie en samenleving. Zij ondersteunen bijvoorbeeld onze identiteit, de democratie, het recht of de vorming van sociale verbanden. Voorzitter Joop Sistermans: ‘De alfa- en gammawetenschappen helpen ons te functioneren in de kennissamenleving. In de mondiale diensteneconomie worden talenkennis of juridische, sociale en culturele vaardigheden steeds belangrijker.’

Hoofdtaak van universiteiten

De AWT adviseert de minister van OCW om valorisatie uitdrukkelijk te benoemen als derde hoofdtaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. Daar horen dan ook extra middelen bij. De universiteiten horen hun ambities op het gebied van valorisatie in hun strategische plannen op te nemen. Ook vindt de AWT dat valorisa-tie sterker moet worden meegenomen in de beoordeling van onderzoekskwaliteit. Valorisatie van alfa- en gammaonderzoek moet beter zichtbaar en hoger gewaardeerd worden.

Reageren via Facebook

Reacties