Bay Area trekt zich met hulp van Nederland op het droge /reageer

Bay Area trekt zich met hulp van Nederland op het droge

In de Bay Area rondom San Francisco worden voorzichtig de eerste stappen gezet tot een meer gezamenlijke aanpak tegen zeespiegelstijging. Om zich ook in de toekomst te kunnen blijven wapenen tegen overstromingen heeft de Bay Conversation and Development Commission (BCDC) de hulp ingeschakeld van Nederlandse experts.

Met gebundelde kracht probeert de Bay Area zich op het droge te trekken. Will Travis, uitvoerend directeur van BCDC, is trots op de samenwerking. “We doen wat we altijd doen: de leiding nemen. Net zoals de Nederlanders dat al eeuwen doen als het over watermanagement gaat.”

Adaptatie-strategieën

Net als wij Nederlanders komen de inwoners van de Bay Area steeds meer tot het inzicht dat vechten tegen het water niet de enige oplossing is. Naast verdediging of protectie is ook adaptatie nodig: werken met water. Op welke locaties is het beter land terug te geven aan het water? Waar kunnen we waterwerken multifunctioneel maken? En waar zetten we welke innovatieve technieken in? De BCDC bekijkt voor verschillende locaties in de Bay Area momenteel strategieën om tot dergelijke ‘slimme’ oplossingen te komen voor de zeespiegelstijging.

Ervaringen en expertise delen

Afgelopen week hield het Nederlands Consulaat samen met de organisatie Joint Venture Silicon Valley een rondetafeldiscussie in Foster City. De bijeenkomst had tot doel een beter zicht te krijgen op de lokale en globale overstromingsproblematiek. Wat zijn de uitdagingen voor de regio? Waar liggen de kansen? Aan de tafel zat oud-minister en staatssecretaris Tineke Huizinga, in haar functie als voorzitter bij Delta Alliance, om mee te denken over nieuwe adaptatiestrategieën en samenwerkingsverbanden.

Bovendien waren betrokkenen als BCDC, Silicon Valley Leadership Group, NASA en de Bay Area Council van de partij. Maar ook San Francisco International Airport, IBM, Microsoft, Oracle, Cisco en het Nederlandse ARCADIS en Hansje Brinker kozen voor het uitwisselen van ervaringen en expertise.

62 miljard aan kustontwikkeling

In de komende decennia worden ongeveer 300.000 inwoners van de San Francisco Bay Area bedreigd door stijgend zeewater. Een gebied van ruim 380 vierkante kilometer dat bekend staat om technologisch en innovatief leiderschap. Door de aanwezigheid van Silicon Valley kan er een kustlijn met een waarde van 62 miljard dollar getroffen worden door overstromingen.

Het eigendom van bedrijven als Google, Oracle en Cisco loopt door de zeespiegelstijging gevaar. Maar een overstroming zal ook effect hebben op maar liefst drie internationale vliegvelden en de gehele infrastructuur. Niet te spreken over het rijke en kwetsbare ecosysteem van de Bay Area. Travis: “De Bay Area werkt op dit moment al aan terugdringing van de CO2-uitstoot, maar dat alleen is niet voldoende om de dreigende stijging van de zeespiegel en andere effecten van de klimaatverandering het hoofd te bieden.”

Bovendien verwacht de BCDC dat de dreigende situatie de komende decennia alleen maar erger wordt. “Gebieden die op dit moment één procent kans op overstroming hebben, zullen halverwege deze eeuw elk jaar met overstromingen te maken krijgen”, zegt Travis. “Wat nu een overstroming is, zal dan gewoon vloed zijn.”

Sensoren in dijken

Peter Wijsman van ARCADIS vindt dat betrokkenen in de Bay Area zich nog meer bewust moet worden van de gevaren van klimaatverandering en zeespiegelstijging. “Zeker na orkaan Katrina in New Orleans in 2005. Dit zijn namelijk geen incidenten op zich. We zijn zowel lokaal als globaal gebaat bij meer kennis van huidige en toekomstige kwetsbare gebieden en gedragingen van de waterspiegel.”

Een belangrijke rol in watermanagement is dan ook weggelegd voor techniek en innovatie. “In de Bay Area zijn verschillende intelligente technieken om klimaatverandering te meten en bijvoorbeeld overstromingen te controleren nog nauwelijks opgepakt”, aldus Wijsman. “Inmiddels zijn er zoveel meer proactieve, slimme technieken dan de spreekwoordelijke vinger in de dijk of structurele stormvloedkeringen.”

De Golden Gate Bridge in San Francisco

Peter Wijsman doelt op de inzet van bijvoorbeeld satellieten, helikopters of sensoren, waarmee bij hoog water zwakke plekke kunnen worden geïdentificeerd. Deze worden vervolgens gecommuniceerd met een controlekamer. Het is een aanpak die al een paar jaar in Nederland getest wordt en in gebruik is. “Sensoren kunnen bijvoorbeeld veel eerder en nauwkeuriger dan het menselijk oog een lek in een dijk opsporen. Met een tijdwinst oplopend tot maar liefst 48 uur! In deze tijdsspanne is noodreparatie of evacuatie heel goed mogelijk.”

Samen met partners als IBM en Deltares heeft ARCADIS gewerkt aan slimmere IT-toepassingen voor het voorspellen en detecteren van overstromingen. Deze geavanceerde oplossingen zijn onderdeel van het Nederlandse Innovatieprogramma Flood Control 2015.

Hoogwater-tweets

De manager van ARCADIS vindt dat er meer kennis vergaard moet worden over hoe sociale media inzetbaar zijn bij hoog water situaties en evacuaties. Ter aanvulling van de New Yorkse flood control systemen werd tijdens orkaan Irene eerder dit jaar namelijk Twitter ingezet. Wijsman: “Deskundigen zochten op bepaalde termen in Tweets. Op die manier konden ze in kaart brengen hoe ernstig bepaalde gebieden getroffen waren. Ook de sociale media bieden dus kansen.” Zo werkt het Flood Control 2015 consortium ook aan een software applicatie waarmee een gebruiker in één oogopslag informatie krijgt over hoogwater- of stormsituaties en bedreigde gebieden.

Fragmentatie in besluitvorming

Ook Huizinga van Delta Alliance ziet voldoende kansen op het gebied van watermanagement. “Alle delta’s hebben dezelfde uitdagingen”, zegt de oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. “Overal zijn de problemen hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk om de krachten te bundelen en samen te werken. Dat is immers in ieders voordeel.”

Huizinga denkt dat de grootste uitdaging in de Bay Area ligt bij de fragmentatie van verantwoordelijkheid en besluitvorming. In de Bay Area hebben veel verschillende lokale en regionale overheidsinstanties en vertegenwoordigingen wat te zeggen over water. Waterschappen zoals in Nederland kennen ze niet. “Het is zaak al die partijen bij elkaar te krijgen.” Geen geringe klus met ruim honderd gemeenten en een kleine tiental jurisdicties.

‘Problemen zijn uitdagingen’

Daarnaast is er in de Bay Area een gebrek aan investeringsfondsen en bewustwording. De overstromingsproblematiek is immers niet het enige waar overheden en ondernemingen in de Bay Area mee worstelen. Zo hebben betrokkenen ook te maken met aardbevingen en moeilijkheden rondom huisvestiging en transport.

Volgens Huizinga zijn alle problemen van de Bay Area echter ook uitdagingen voor het creëren van de meest ideale situatie. “In het ideale plaatje is het risico nooit zichtbaar: je investeert immers om een ramp te voorkomen.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Anke Smits

Anke Smits is neerlandica en tekstschrijver. Kijk voor meer informatie op haar LinkedIn).