Bedrijfsleven overschat eigen onderzoek naar ‘voetafdruk’ maatschappij /reageer

Bedrijfsleven overschat eigen onderzoek naar ‘voetafdruk’ maatschappij
  • door: Redactie Sync
    over: duurzaam
    op: 9 september 2014
  • Grote Nederlandse bedrijven schieten te kort in het meten van hun economische en ecologische impact.

  • Het gevolg? Er wordt te weinig geprofiteerd van gunstige effecten.

Het Nederlandse bedrijfsleven is onvoldoende bezig met hun economische en ecologische impact. Zowel positieve impact, zoals het generen van inkomen, als negatieve impact, zoals de uitstoot van Co2, worden onvoldoende belicht. Dit blijkt uit een steekproef van adviesbureau Steward Redqueen onder zestig AEX beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen met een omzet boven de 600 miljoen euro per jaar. Het gevolg hiervan is dat problemen niet worden opgelost en er onvoldoende van gunstige effecten kan worden geprofiteerd.

Serieuzer aanpakken

Hoewel 85 procent van de onderzochte ondernemingen aangeeft te investeren in metingen naar hun maatschappelijke voetafdruk, blijkt in praktijk dat de kennis voor een gedegen onderzoek ondermaats is. “Als bedrijven het werkelijk belangrijk vinden om hun impact te meten dan moeten zij het serieuzer aanpakken. Pas wanneer zij consistent meten en impact in de keten kennen, kunnen zij gericht acties ondernemen, dus ook om de positieve impact te vergroten”, aldus Wouter Scheepens, partner bij Steward Redqueen. In de meeste metingen wordt tevens nog maar beperkte aandacht besteed aan de gehele waardeketen.

Zelfoverschatting

Opvallend is dat vrijwel alle bedrijven aangeven hun metingen beter te doen dan hun concurrenten. Dit terwijl 80 procent zegt over onvoldoende input voor een dergelijke meting te beschikken. Ook geeft 60 procent aan de nodige expertise te missen om goed onderzoek uit te voeren. Ondanks deze tekortkomingen maakt bijna geen enkel bedrijf gebruik van externe kennis. Scheepens: “Het gebrek aan meetstandaarden en kennis maakt dat een impacttraject voor veel bedrijven nog een zoektocht is. Pas wanneer bedrijven dat erkennen, is het mogelijk om impactmetingen daadwerkelijk als managementinstrument te gaan gebruiken.”

Onvolledige rapportages

Als voornaamste reden voor het uitvoeren van impactmeting wordt de verantwoording naar de buitenwereld genoemd. Dit wordt voornamelijk via jaarverslagen gedaan. Op die manier blijven behaalde resultaten abstract en worden mogelijkheden tot actie en dialoog onvoldoende benut. In het buitenland is men al veel eerder overgestapt naar het rapporteren van specifieke campagnes. Scheepens: “Het gaat bij ‘impact on society’ vooral over de vraag hoe je groei kunt realiseren op een duurzame manier die aansluit bij maatschappelijke verwachtingen. Nederlandse bedrijven kunnen nog stappen zetten en ook op dit punt een voortrekkersrol nemen. Uiteindelijk draagt die bij aan de concurrentiepositie van Nederland omdat het kennen van je impact steeds belangrijker wordt. Daarvoor is wel een andere manier van denken nodig.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.