'Belangrijker is, wat doen we met overschot windenergie' /6 reacties

Uit een onderzoek van de TU-Delft blijkt dat windenergie zonder noemenswaardige problemen grootschalig kan worden ingepast in het Nederlandse elektriciteitssysteem. Onderzoeker Bart Ummels toonde aan dat grofweg éénderde deel van de Nederlandse elekticiteitsbehoefte kan worden afgedekt met windenergie.

Door windenergie grootschalig in te voeren in het Nederlandse elektriciteitssysteem, kunnen productiekosten van stroom met 1½ miljard euro per jaar worden verlaagd. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met 19 miljoen ton per jaar verminderd. De besparing op de productiekosten wordt verkregen door overtollige windenergie door te verkopen.

Een voorwaarde voor succesvolle toepassing is dat er gebruik wordt gemaakt van actuele windvoorspellingen. Speciale voorzieningen voor energieopslag hoeven niet te komen.

Simulatiemodellen

Ummels onderzocht wat de gevolgen zijn van de inpassing van veel windenergie voor het Nederlandse elektriciteitssysteem door gebruik te maken van simulatiemodellen zoals een van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Zijn resultaten geven aan dat windenergie vraagt om een grotere flexibiliteit van de bestaande elektriciteitscentrales. Soms zijn er meer reserves nodig, maar veel vaker zullen de centrales juist hun productie moeten verlagen om ruimte te maken voor wind. Het is daarbij belangrijk om de inzet van de elektriciteitscentrales steeds opnieuw te berekenen met de laatste windvoorspelling.

Ummels onderzocht windvermogens tot 12 GW, waarvan 8 GW op zee, voldoende voor ongeveer een derde van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Het blijkt dat de Nederlandse elektriciteitscentrales de variaties in de elektriciteitsvraag en windaanbod ook in de toekomst op elk moment kunnen opvangen.