Nieuws/ Bestuurders laten zich vooral leiden door persoonlijke motieven /reageer

door: Renée Kneppers
over: personeel, bedrijfskunde, sociologie, beleid
op: 23 april 2008

Persoonlijke drijfveren en eigenbelang spelen een essentiële rol bij het gedrag van bestuurders in samenwerkingsverbanden, vinden Edwin Kaats en Wilfrid Opheij, beide adviseur bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.
Ze hebben onderzoek gedaan naar de betekenis van bestuurders in allianties en netwerken en promoveren op 25 april samen op dit onderwerp in Tilburg.

Leuke dingen

Kaats en Opheij concluderen dat bestuurders hun energie vooral richten op ‘leuke dingen doen met leuke mensen’. Ze kiezen voor initiatieven die er voor hen persoonlijk écht toe doen, met mensen met wie het klikt. Emoties - macht, de beste willen zijn, onzekerheid, angst, spijt, aandacht, persoonlijke klik en vertrouwen - zijn van groot belang.

De beweegredenen van bestuurders in samenwerkingsverbanden zijn voor slechts circa 15 procent gebaseerd op rationele argumentaties. In het openbaar, op het podium, zullen ze hun verhaal echter in bedrijfskundige en rationele termen verwoorden.

Samenwerken

In hun werk als organisatieadviseur zagen Opheij en Kaats dat succesvol samenwerken niet vanzelfsprekend gaat. Gebruik van ervaringen, bedrijfskundige inzichten en modellen leidt niet tot succesvolle allianties en netwerken. Er gebeuren in een samenwerkingsproces iedere keer weer dingen die niet vanuit de kennis en theorieën te verklaren zijn. Reden voor het tweetal om de rol van de bestuurder in samenwerkingsverbanden wetenschappelijk te onderzoeken.

Eigen werkelijkheid

Opheij en Kaats hebben meer dan vijftig gesprekken gevoerd met voorzitters van raden van bestuur van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bouwondernemingen en politieke en ambtelijke bestuurders. Ze zijn op zoek gegaan naar de verhalen ‘tussen de coulissen’ en ‘in de kleedkamer’ en naar de manier waarop bestuurders hun eigen werkelijkheid creëren en beïnvloeden.

Boek

Opheij en Kaats schreven in 2005 samen met Philip van Klaveren het boek Organiseren tussen Organisaties.
Het proefschrift waarop ze promoveren is getiteld ‘Bestuurders zijn van betekenis. Allianties en netwerken vanuit bestuurlijk perspectief’ en is verkrijgbaar als management boek bij Reed Business.

bron: Twynstra Gudde

Reageren via Facebook

Reacties