Bewaarplicht dataverkeer stuit op steeds meer weerstand /2 reacties

Bewaarplicht dataverkeer stuit op steeds meer weerstand

Om de opsporing van criminelen te helpen worden telecommunicatieaanbieders en -hosters verplicht gegevens van al hun gebruikers te gaan bewaren, in eigen opslag of in een nationaal datapakhuis. De Europese ministers van Justitie willen dat, maar de nieuwe wet moet in Nederland nog langs de Eerste Kamer. Die vergadert daarover begin januari 2009. Ondertussen groeit het verzet tegen de steeds verdergaande maatregelen van de overheid om de gangen van mensen elektronisch op te slaan. Het Elektronisch Patiëntendossier is daar een ander voorbeeld van. Volgens voormalig XS4ALL technisch-directeur Simon Hania (nu TomTom) is de bewaarplicht voor internetverkeer ‘een nutteloze wet’.

De Europese ministers van Justitie en die van Binnenlandse Zaken zeggen dat de nieuwe wetgeving onmisbaar is bij het opsporen van illegaal gebruik van het internet en ander telecommunicatieverkeer, en om netwerkrelaties in kaart te kunnen brengen voor het onderzoek naar terrorismedreiging. ‘Ook bij incidenten is het van belang om te weten wie met wie belt of mailt, en hoe laat dat was,’ zei de Nederlandse minister van Justitie Piet Hein Donner bij het initiatiefdebat een aantal jaar geleden.

Parlement aan zet

De meeste Europese primaire volksvertegenwoordigers konden zich wel vinden in het idee en keurden de richtlijn goed. De Nederlandse Tweede Kamer deed dat ook, zij het dat die de bewaartermijn teruggebracht van 18 naar 12 maanden. De Eerste Kamer heeft voor 27 januari 2009 een zogenaamd Nader Voorlopig Verslag gepland. Daarin wordt het standpunt verder bepaald. Er is nog steeds een kans dat de Eerste Kamer de wet blokkeert.

Dit wordt bewaard

Enkele van de vast te leggen gegevens van vaste en mobiele telefonie, internet- en e-mailverkeer. Per gesprek of contact, ook als die niet tot stand is gekomen:
- Alle betrokken telefoonnummers, type verbinding (Vast, UMTS, GPRS, etc.)
- Datum en tijdstip van start en einde communicatie
- Paalnummer (incl. x/y- coördinaten)
- Inlognaam, IP-adres(sen)
- Datum, tijdstip en locatie van de log-on of log-off
- E-mail adres verzender, cc, bcc en alle andere e-mail adressen/aliassen van de klant
- Datum en tijdstip van communicatie
- Inlognaam/user ID
- Voor internettelefonie: alle nummer, IP adressen van alle gesprekspartners, codecs en protocollen.
- Datum /tijdstip van start en einde communicatie
- Inlognaam/onderscheidend kenmerk waarmee gebruiker te benaderen is.

Internetaanbieders en webhosters in Europa zien de maatregel wat betreft het vastleggen van internetverkeer helemaal niet zitten. In Nederland is het XS4ALL die namens de aanbieders en de webhosters het voortouw neemt in de strijd tegen de bewaarplicht. Het bedrijf is al meermalen in Brussel geweest om samen met European Digital Rights bezwaar te maken. Voormalig technisch-directeur Simon Hania legt uit wat hij op het voorstel tegen heeft. ‘Op geen enkele manier is aan ons getoond wat het nut is van de wetgeving,’ zegt hij. ‘Het lijkt ons in strijd met de basisrechten op de bescherming van privé-gegevens. Wie beheert bijvoorbeeld het datapakhuis met alle informatie die wij eventueel moeten gaan afgeven?’ vraagt Hania zich af.

Maar ook zet hij vraagtekens bij de bescherming. ‘Hoe weten wij zeker dat de gegevens van onschuldige burgers niet toegankelijke worden voor buitenlandse veiligheidsdiensten, zoals die van Amerika?’ Hania vindt het dan ook ‘curieus’ dat het Europees Parlement met de voorstellen heeft ingestemd: ‘De voorstellen zijn in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.’