Bewaarplicht dataverkeer stuit op steeds meer weerstand /2 reacties

Onnodig

In de afgelopen jaren hebben zich zo’n 250 internetproviders en 25 sympathiserende stichtingen en bedrijven aangesloten bij de protestacties tegen bewaarplicht van digitale verkeersgegevens. Gezamenlijk benadrukken ze dat er geen publieke aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk behoefte is bij Europese opsporingsautoriteiten naar het in kaart kunnen brengen van communicatienetwerken. Dat was ook de conclusie uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Daarin schrijven de onderzoekers: ‘Op basis van het verrichte dossieronderzoek kunnen geen conclusies worden getrokken ten aanzien van de vraag of de praktijk van het vorderen historische verkeersgegevens met betrekking tot het internetverkeer noopt tot de vastlegging van een verplichte bewaartermijn voor bepaalde duur.’

Centraal opslaan

Internetproviders houden nauwelijks gegevens bij met betrekking tot e-mailverkeer of bezochte websites. In tegenstelling tot telecombedrijven wordt niet betaald per contact, zoals bij een telefoontje wel het geval is. Er is dus nog geen enkel bedrijfsbelang om dat soort gegevens te bewaren. Bovendien, zo waarschuwen de internetproviders de overheid regelmatig, meer dan de helft van het e-mail verkeer bestaat uit spam en virussen. Voor het opsporen van terroristen is dat vooral een extra ballast.

Aanpassingen aan de richtlijnen hebben ervoor gezorgd dat de kosten voor de aanschaf van dataruimte niet meer het grootste obstakel is voor de implementatie van de bewaarplicht. De dataruimte vretende inhoud van e-mail of bezochte pagina’s op internet hoeft niet meer te worden opgeslagen. Bovendien wordt de mogelijkheid onderzocht dat de data centraal wordt opgeslagen, in een nationaal datapakhuis. Dat is volgens Hania wel riskanter omdat het een grotere veiligheidsrisico met zich meebrengt, maar de kosten zouden in ieder geval voor rekening van de regering zijn.

Te laat

‘De vraag is of de politiek zich realiseert welke grens wordt overgetrokken met het toestaan van het opslaan van gedragsgegevens van mensen die per definitie nog onschuldig zijn,’ zegt Hania, ‘en gewoon hun dagelijkse leven leiden.’ Bovendien is het volgens hem vreemd dat voor nieuwe technologie kennelijk andere privacyregels gelden dan voor oude techniek, zoals een briefkaartje, alleen omdat het nu eenmaal technisch mogelijk is bites op redelijke schaal op te slaan. Er is in verleden nooit aan gedacht om massaal vast te leggen naar welke mensen we een postkaart sturen. Hania: ‘Maar voor een publiek debat over de wenselijkheid van digitale dataopslag hoeft het nog niet te laat te zijn.’

Reageren via Facebook

Over Marco van Kerkhoven

Marco van Kerkhoven is bioloog, journalist en onderzoeker bij het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar nieuwe media businessmodellen.