Bijen traceersysteem van studenten helpt onderzoek naar bijensterfte /1 reactie

Bijen traceersysteem van studenten helpt onderzoek naar bijensterfte
  • door: Redactie Sync
    over: biologie, productiviteit
    op: 7 juni 2012
  • Gechipte bijen op de Floriade in Venlo leren onderzoekers over het gedrag van de insecten.

  • De vliegafstand van een bezig bijtje in drie weken tijd: twee keer rond de aarde.

In samenwerking met ICT-dienstverlener NSpyre hebben studenten van Fontys Hogeschool Engineering een systeem ontwikkeld om alle in- en uitgaande bijen in een bijenkast te tellen.

Daarnaast worden enkele gechipte bijen extra in de gaten gehouden. De verkregen data kunnen worden gebruikt om de massale bijensterfte nader te onderzoeken. Het systeem is op de Floriade 2012 te Venlo in gebruik genomen en wordt daar gedemonstreerd in het Bijenpaviljoen.

Egbert Touw is NSpyre consultant en in zijn vrije tijd imker. Hij is initiatiefnemer van het project en enorm trots dat het uiteindelijk gelukt is. Hij legt uit: “De bijen die een chip krijgen, worden hiervan direct na de geboorte voorzien. Door het chippen wordt het mogelijk om de bijen heel specifiek in de gaten te houden. Het aantal vliegbewegingen en de reistijd tussen de bijenkorf en bloemen worden geregistreerd. Dit bijenvolgsysteem is een meetinstrument om gedetailleerd onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op de massale bijensterfte.”

Radiogolven

Piet van Roij is als docent Telecommunicatie vanuit Fontys Hogeschool Engineering de kartrekker van dit project. Samen met een groot aantal studenten werkt hij sinds 2008 aan het ontwikkelen en fine tunen van de voor dit project gebruikte Radio-frequency identification (RFID). Dit is een technologie die objecten kan kenmerken met een chip die gegevens bevat. Met radiogolven kunnen deze gegevens op een korte afstand ingelezen worden.

Door het plaatsen van minuscule RFID-chips op de bijen, kunnen de beestjes tegelijk van elkaar worden onderscheiden en gevolgd in hun doen en laten. Met leesapparaatjes die geplaats zijn aan de ingang van de korf of kast kan het bijenverkeer systematisch geregistreerd worden.

Twee keer om de aarde

Een bij werkt 24 uur per dag en legt in zijn vliegend leven, dat slechts 3 weken buiten de korf betreft, een afstand af die gelijk is aan twee rondjes om de aarde. Naast het tellen van de bijen en het heel direct in de gaten houden van een aantal van hen, worden in dit project ook de atmosferische omstandigheden geregistreerd en in relatie gebracht met het gedrag van de bijen. Het complete systeem is in werking op de Floriade in Venlo. Er is een website ontwikkeld waarbij het in en uit de kast vliegen van de bijen live gevolgd kan worden.

In het najaar 2012 komt het bijenvolgsysteem terug naar Fontys Hogeschool Engineering. Van Roij: “We gaan het systeem dan doorontwikkelen op zaken als kostenreductie, GPS, kleinere chips en betere antennes. Het bijenpaviljoen wordt dan verplaatst naar een hotel in Valkenburg.”

Ook interessant:

Schimmelbestrijding geeft voedsel voor 600 miljoen meer mensen
Fruitvlieg staat model voor nieuwe sensornetwerken
Nederlandse hoogleraar: ‘Bijen dupe van Duits gif’

Reageren via Facebook

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.