Biobrandstof maakt eten véél duurder /3 reacties

Biobrandstof maakt eten véél duurder

Het zal niemand ontgaan zijn dat het de bedoeling is dat biobrandstoffen de komende decennia benzine en andere vervuilende brandstoffen gaan vervangen om het broeikaseffect te verminderen. Met name de transportsector krijgt daarmee te maken. Wat velen nog niet bekend zal zijn, is dat daardoor de prijzen voor voedingsmiddelen gaan stijgen. En fors ook, als twee heren van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gelijk krijgen.

Remedie erger dan kwaal

De OESO, gebaseerd in Parijs, is ongerust over de productie van de biobrandstoffen, meldt kwaliteitskrant Le Monde. In een rapport, gepubliceerd op 11 september, vragen Richard Doornbosch en Ronald Steenblik van de organisatie zich af “of de remedie niet niet erger is dan de kwaal.”

Prijsstijgingen van 20 à 50 procent

Het vergroten van het aandeel biobrandstoffen in het totale brandstofverbruik wereldwijd van 1 (nu) naar 11 procent (in 2050), zoals in de planning staat, zal niet zonder problemen verlopen. Volgens de auteurs van het rapport is er in theorie voldoende landbouwgrond op de aarde om de groeiende wereldbevolking te voeden én voldoende biomassa te produceren. Maar de OESO verwacht prijsstijgingen in de levensmiddelenbranche van 20 à 50 procent in de komende tien jaar doordat de landbouwgronden gebruikt zullen gaan worden voor het verbouwen van biobrandstoffen als mais, koolzaad of suikerriet. Zelfs het het milieu zal er – nota bene - waarschijnlijk onder te lijden krijgen want, meldt het rapport, “de verleiding zal groot zijn bossen, weiden en waterrijke gebieden te gaan gebruiken voor de verbouwing van biobrandstoffen.”

Grondverzuring

En degenen die roepen dat de broeikasgassen met 40 procent verminderd worden als biobrandstoffen benzine vervangen, krijgen van Doornbosch en Steenblik ten antwoord dat ethanol en biodiesel misschien wel schadelijker zijn. Overdreven verbouwing van biobrandstoffen kan grondverzuring door pesticiden en bemesting tot gevolg hebben. Ook lopen we het risico dat de toch al verminderde biodiversiteit nog verder afneemt.
Het rapport concludeert dat “de capaciteit van biobrandstoffen erg beperkt is om in een groot deel van de energiebehoeften van de transportsector te voorzien zonder forse stijging van voedingsmiddelenprijzen of het schaden van het milieu.”

Naast deze ecologische aspecten, ligt er een groot risico in het feit dat de vraag het aanbod ruimschoots gaat overtreffen. Het rapport benadrukt dat dat fraude en bedrog in de hand zal werken.

Voorstellen

Doornbosch en Steenblik doen drie voorstellen:

1. Het International Energy Agency (het IEA, waaraan 26 lidstaten van de OESO meedoen), de OESO zelf, de Food and Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties en de Wereldbank gaan door met hun gezamelijke studies die de gevolgen van de huidige en de toekomstige technologieën voor de productie van biobrandstof evalueren;

2. De regeringen stoppen de promotie van verbouwing biobrandstoffen door (kwistig) subsidies uit te delen. Het rapport bepleit belasting van koolstofuitstoot;

3. De importrechten op biobrandstoffen worden sterk verlaagd, zodat ontwikkelingslanden het voordeel kunnen hebben van hun - voor het verbouwen van biobrandstoffen favorabele - klimaat.

Een Franse site stelt al voor om de naam agrobrandstof te gebruiken in plaats van biobrandstof, want of het op termijn ook biologisch verantwoord is, valt nog te bezien…

Reageren via Facebook

Over Renée Kneppers

Renee Kneppers is journalist en freelancer