Nieuws/ Biobrandstoffen versterken broeikaseffect dramatisch /1 reactie

door: Ewald Smits
over: energie, duurzaam, milieu
op: 9 februari 2008

Doordat de teelt van de benodigde gewassen als maïs, koolzaad, soja en suikerriet een ongekend zwaar beslag legt op traditionele landbouwgronden, zullen biobrandstoffen als alcohol en biodiesel het broeikaseffect juist dramatisch versterken in plaats van verminderen. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. De krant baseert zich op Amerikaans onderzoek waarover Science Express publiceert.

Meer CO2 vrij

Om aan de enorme vraag aan biobrandstof te kunnen voldoen zullen er talloze hectaren natuurgebied moeten worden ontgonnen. Dat betekent dat er regenwouden gekapt gaan worden, savannen ontgonnen en natuurlijke graslanden gecultiveerd. Als die in cultuur worden gebracht komt er veel meer CO2 vrij dan de toepassing van biobrandstof bespaart, stellen de Amerikanen.
Daar komt bij dat inmiddels vast is komen te staan dat biobrandstoffen de voedselprijzen zullen doen stijgen.

Geringe besparing

De Amerikaanse onderzoekers berekenden hoeveel CO2 vrijkomt als regenwouden, savannen of tropische veengebieden worden ontgonnen. Vervolgens zetten zij dat af tegen de geringe besparing aan CO2-uitstoot die de inzet van biodiesel of bioalcohol oplevert. In bepaalde gevallen duurt het eeuwen voor het schadelijk effect van het een is goedgemaakt door het nuttig effect van het ander.

Nuttig effect

Het is voor het eerst dat de relatie tussen het nuttig effect van het gebruik van biobrandstoffen en de gevolgen van het beslag op landbouwgrond is becijferd. De productie van biodiesel uit palmolie is uiterst milieuonvriendelijk. De studies besteden weinig aandacht aan de effecten van biobrandstoffen van de tweede generatie (stro en houtachtig afval).

Reageren via Facebook