Biobrandstofproductie draait volop /3 reacties

Biogas

Ook biogas is een succesvolle biobrandstof. In China bijvoorbeeld bedraagt de jaarlijkse productie van biogas nu 8,5 miljard kubieke meter. De bedoeling is dat in 2030 de productie van biogas stijgt tot 35 miljard m3.

Uit opgaves uit 2003 blijkt dat India toen al ongeveer 3 miljoen kleine biogaseenheden had en dat India daarmee vooroploopt in de wereld als het gaat om andere soorten hernieuwbare energie. Bovendien heeft India de potentie om op basis van reeds bekende mogelijkheden 70 procent van haar benodigde energie af te dekken met alle voorkomende vormen van hernieuwbare energie. Dit niet in de laatste plaats door het feit dat de Indiase regering dit streven krachtig ondersteunt.

Wereldwijd

Wereldwijd ten slotte lag de productie van bio-ethanol in 2006 op ruim 32 miljoen ton. Een mooi overzicht met veel cijfermateriaal van innovatieve technologieën voor een ‘bio-economie’ staat hier.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.