Reacties/ Biobrandstofproductie draait volop printlink


R.W.Hishink (22 december 2010, 03:36)

Biobrandstof als mileu vriendelijk oplossing is een grote soft. Het is compleet onmogelijk om benzine ooit te vervangen door biobrandstof

Even een paar cijfertjes. De consumptie van olie wereldwijd ligt op dit moment op 87 miljoen vaten per dag. 1 vat olie bevat bijna 159 liter olie. Volgens mij is dat 138.3 miljard liter olie die er wereldwijd per dag door gaan. Dus 138.3 miljard liter olie maal 365 dagen = 5047 miljard liter per jaar. Dus biobrandstof als vervanging van bezine is cijfermatig niet haalbaar. Ook al zal je al het beschikbare land ter wereld gebruiken voor het produceren van biobrandstof zul je niet genoeg produceren.

De productie van bio ethanol die genoemd op de eerst pagina komt uit 34, 2 miljard liter en op de tweede pagina wordt een getal van 32 miljoen ton genoemd omgerekend naar liters ongeveer 38 miljard liter. (een schatting omdat ik niet de dichtheid weet van de bio ethanol)

Ethanol toevoegen aan normale bezine om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen prima. Maar verder dan dat zal het niet gaan.

Om een lijstje te lezen waarin tonnnen kubieke meters, liters en gallons worden genoemd is verwarrend en misleiden. Het lijken grote getallen maar het valt in het niet met de olie consumptie wereldwijd. Volgens mij hebben we het over ongeveer 8 procent bio brandstof tenopzichte van de olie.

Gerard Ringenaldus (22 december 2010, 13:29)

Vergeleken bij de olie-industrie is de is de industrie van bio-brandstoffen nog zeer jong. Daarom wordt ook gesproken van diverse ontwikkelingen. Uiteindelijk zullen er naast een aantal "afvallers" een paar "overwinnaars'overblijven. Nieuwe- en/of aanvullende vindingen zullen dit wellicht ook nog beïnvloeden. Zeker is dat de olievoorraden eindig zijn. in de komende 20 á 30 jaar moet voorkomen worden dat er er een nieuwe oliecrisis, met alle gevolgen van dien, gaat voordoen. Allerlei alternatieven, waaronder ook elektrische voertuigen kunnen daarbij helpen dit te voorkomen. Tussen 1940 en 1945 reden er al auto's op houtgas, ook werd er toen al gas uit kolen gewonnen. Waar een wil is, is dus altijd een weg en is het n.m.m. juist een grote uitdaging om (nieuwe)wegen te vinden om een zeker drama, als we niets doen, te voorkomen.

hugo matthijssen (8 oktober 2011, 15:03)

Blijft er nog voldoende grond over voor voedselproductie en natuur?

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje