Biologen en bouwkundigen in één biotoop /reageer

Biologen en bouwkundigen in één biotoop

BAM Utiliteitsbouw spant zich sinds kort actief in voor planten en dieren op en rond bouwlocaties. Het bedrijf heeft samen met de Vogelbescherming een checklist opgesteld, waarmee bouwprojecten en hun omgeving natuurvriendelijker kunnen worden gemaakt.

Planten en dieren? Die worden in de bouw over het algemeen maar lastig gevonden, weet Martin van Dijkhuizen van BAM Utiliteitsbouw. Want een bouwer wil bouwen. Maar als er bijvoorbeeld vogels broeden op de beoogde bouwlocatie, dan mag hij die niet verstoren. Dat kost tijd, en dus geld. En dat is dus lastig.

Iets terugdoen

En toch houden ook bouwers heus van de natuur, verzekert Van Dijkhuizen. “Ook mijn collega’s gaan in het weekend naar het bos, of hebben een vogelhuisje in de tuin.” BAM is ook zeker begaan met het milieu. “We proberen alles zo duurzaam mogelijk te doen. Op het gebied van energie, en in het materiaalgebruik.” Maar wat er tot nu toe ontbrak, volgens Van Dijkhuizen, was “dat we ook iets terugdoen voor de natuur”.

Daar komt nu verandering in. BAM Utiliteitsbouw heeft samen met de Vogelbescherming een checklist opgesteld waarmee bouwprojecten en hun omgeving natuurvriendelijker kunnen worden gemaakt. Aan de hand van vijftig stellingen kan de ontwikkelaar beoordelen welke maatregelen hij bij zijn bouwproject kan toepassen om lokale dieren en planten leefruimte te bieden.

Bevat het bouwproject bijvoorbeeld blinde muren, dan is volgens de checklist gevelbegroeiing een optie, of kan er een geveltuin worden aangelegd. Heeft een gebouw een hellend pannendak, dan kan worden gedacht aan speciale dakpannen die nestgelegenheid bieden aan de huismus of de gierzwaluw. Zijn bermen met stroken groen onderdeel van de plannen, dan suggereert de checklist de aanleg van een pictorial meadow, dat is een vlinderberm met veldbloemen.

Nieuwe kansen

Schrijver van de checklist is Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming. Hij is blij met de samenwerking met BAM Utiliteitsbouw. “Er wordt vaak gedacht dat de kloof tussen bouwers en natuurbeschermers onoverbrugbaar is. Maar dat is niet zo. We staan weliswaar aan verschillende kanten, maar we zijn allebei met ruimtelijke ordening bezig”, zegt Louwe Kooijmans. Hij erkent dat er leefgebied voor planten en dieren verdwijnt wanneer ergens wordt gebouwd. “Maar veranderingen in de omgeving bieden ook nieuwe kansen. Het is belangrijk om daar goed mee om te gaan.”

Het idee voor de checklist kwam van de Vogelbescherming, vertelt Louwe Kooijmans. “We zijn al een hele tijd bezig met vogels in stedelijk gebied. En we zijn altijd op zoek naar invloedrijke partners.” Via zijn netwerk kwam Louwe Kooijmans BAM Utiliteitsbouw op het spoor. “Dat is de grootste bouwer van Nederland. Uiteraard wil die zijn koppositie behouden. Duurzaamheid is momenteel echt een issue in de bouw. BAM Utiliteitsbouw kan zich met deze checklist profileren als een bouwer die echt begaan is met dat onderwerp.”

Dat doet BAM onder meer door de checklist niet voor zichzelf te houden; iedere architect of bouwer kan hem downloaden en gebruiken. Van Dijkhuizen: “We willen bijdragen aan een verdere mentaliteitsverandering in de bouw. Wij willen het eerste vonkje geven en ook anderen enthousiast maken.”

Prettiger

Bij BAM Utiliteitsbouw zelf is dat enthousiasme volgens Van Dijkhuizen inmiddels behoorlijk doorgedrongen. De checklist, die in december is verschenen, wordt volop gebruikt. “In IJsselstein gaan we bijvoorbeeld een verpleeghuis bouwen. Aan de architect daarvan hebben we voorgesteld om vogelvides en extra vogelkastjes in het ontwerp op te nemen, en om pictorial meadows aan te leggen. De architect was meteen laaiend enthousiast.” Bij een bouwproject voor de gemeente Assen worden, na consultatie van de checklist, neststenen voor gierzwaluwen ingemetseld.

Zelf vindt Van Dijkhuizen de checklist prettiger werken dan bijvoorbeeld de gedragscode die Bouwend Nederland heeft opgesteld over flora en fauna. “Daarin beloven bouwers dat ze geen dieren zullen doodmaken en geen broedende vogels zullen verstoren. Met de checklist kijk je: hoe kan ik dieren en planten kansen bieden in mijn projecten? Dat is een heel ander uitgangspunt.”

Ook gepubliceerd op duurzaamnieuws.nl en wiegtotwieg.nl.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Martine Postma

Martine Postma is freelance journalist. Ze schrijft over duurzaamheid en milieu. Daarnaast organiseert ze activiteiten om duurzaamheid op lokaal niveau te bevorderen. Ook verkoopt ze duurzame producten via www.wiegtotwieg.nl