Biologische landbouw wordt onbetaalbaar door nieuwe EU-regels /3 reacties

Biologische landbouw wordt onbetaalbaar door nieuwe EU-regels

De Europese Unie heeft voor haar lidstaten strenge eisen opgesteld voor het verkrijgen van een vergunning voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Bovendien zijn daar torenhoge kosten aan verbonden. Hierdoor is biologische landbouw op termijn wellicht niet meer mogelijk.

Vrijwel gelijktijdig treden binnen de EU maatregelen in werking die het makkelijker maken om chemische bestrijdingsmiddelen toe te laten binnen de lidstaten. Door deze ontwikkelingen valt te vrezen dat op termijn geen gifvrij voedsel meer te verkrijgen is binnen de EU. Het gezonde ‘eten als een oermens’ is dan op termijn ook niet meer mogelijk.

Onbetaalbaar

De strenge eisen die worden gesteld aan veelal natuurlijke bestrijdingsmiddelen die in de biologische landbouw worden gebruikt, is een EU-maatregel, die dus ook voor Nederland geldt. Deze eisen houden onder andere in dat enerzijds de werking van natuurlijke bestrijdingsmiddelen per werkzame stof (biocide) moet worden aangetoond en anderzijds. Daar zijn torenhoge kosten aan verbonden. Het is te verwachten dat die vrijwel niet zijn op te brengen voor de producent. Biologische producten, die toch al prijzig zijn, worden straks onbetaalbaar.

De EU- regels hebben volgens insiders tot gevolg dat het bedrijven van biologische landbouw fors ingeperkt c.q. onmogelijk gemaakt wordt. Deze strenge regels zijn trouwens vrijwel identiek aan de regels die de EU eerder (mei 2011) met succes instelde om onder andere Chinese kruiden uit Europa te bannen.

De maatregelen die officieel heten: “Intrekken Regeling uitzondering Bestrijdingsmiddelen( RUB)” , zijn inmiddels ook in de Staatscourant verschenen.

Deze strenge eisen gelden zelfs voor simpele natuurlijke middelen zoals bijvoorbeeld het bestrijden van slakken met bier, het bestrijden van de “oortjesziekte” in boomkwekerijen met oplossingen van suiker in water. Niet alleen hiervoor, maar bijvoorbeeld ook voor knoflook-, soja- en ui-extracten moet een vergunning worden aangevraagd. Om deze vergunning te verkrijgen moet dus van elk product de werkzaamheid per onderdeel (biocide) worden aangetoond. Ook moeten de gebruikers aantonen dat hun (natuurlijke) product al voor 2009 op de markt was.

Moeilijk overleven

De hoge tarieven voor dergelijk onderzoek maken het straks moeilijk voor kleine biologische landbouwers om te overleven. Na de startkosten, die 5000 euro bedragen, kunnen de kosten per biocide oplopen tot ruim 12.000 euro. Daarnaast dient er per biocide een bedrag van ruim 1200 euro jaarlijks te worden betaald. Deze bedragen zijn de tarieven uit 2009.

De maatregelen zijn inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2014. Door dit uitstel krijgen bedrijven tot uiterlijk 1 juli 2015 de gelegenheid goedkeuring te verkrijgen.

Chemische bestrijdingsmiddelen

Vrijwel gelijktijdig, zo blijkt uit Duitse berichtgeving, worden vanuit de EU maatregelen voorbereid die het mogelijk gaan maken dat er versneld en zonder (dubbele) toetsing nog meer zeer giftige chemische bestrijdingsmiddelen worden toegelaten op de Europese markt. Dit betekent bijvoorbeeld dat als zo’n bestrijdingsmiddel eenmaal in een Europees land is toegelaten, dit zonder verdere toetsing ook in andere EU-landen moet worden toegelaten.

Hierdoor kunnen zeer giftige chemische bestrijdingsmiddelen, die nu nog door sommige EU-landen geweerd worden, binnenkort zonder verdere discussie ook in kritische landen worden toegelaten.

Ook interessant:

Traditionele Chinese kruidenmiddelen onwettig in de EU
Elke dag een hapje gif
Schimmelbestrijding geeft voedsel voor 600 miljoen meer mensen

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.