Beter beeld van adervernauwing met meten van bloedstroom /reageer

Beter beeld van adervernauwing met meten van bloedstroom

Door gebruik te maken van thermodynamica kan in een kransslagader bloedstroom worden gemeten. Dat zegt iets over de ernst van een vernauwing van het bloedvat. Medisch ingenieur Marcel van ’t Veer ontwikkelde de nieuwe methode, om hartspecialisten te helpen de juiste diagnose te stellen bij aderverkalking en vergelijkbare aandoeningen. Zijn vinding is ook handig bij het meten aan kleine haarvaten, waar een hartfilm geen zicht op geeft.

Temperatuur

Met het onderzoek naar de bloedstroom in kransslagaders komt de brugfunctie die een medisch ingenieur vervult tussen een technische universiteit en een niet-academisch ziekenhuis, goed naar voren. “Op de TU/e bij Biomedische Technologie hebben we eerst het idee uitgewerkt dat met behulp van de thermodynamica een medisch proces gemeten kan worden. Het idee is dat je bloedstroomsnelheid in een kransslagader kan bepalen met behulp van een infuus. Je geeft de ingespoten zoutoplossing een lagere temperatuur dan het bloed. Door menging van bloed en infuus zal de temperatuur in het bloedvat dalen. De mate van warmtedaling geeft dan precies de hoeveelheid bloed weer die door het bloedvat stroomt”, vat Van ’t Veer de thermodynamica samen.

Cruciaal is dat je de temperatuur ín de kransslagader meet. Hiervoor is een sensor van RADI Medical Systems gebruikt. Verder is in samenwerking met dit bedrijf een speciale infusiecatheter ontwikkeld. “Daar zijn we twee jaar mee bezig geweest.”

“In de medische wereld worden diagnoses vaak gesteld op basis van de anatomie van het lichaam van de patiënt,” vertelt Van ´t Veert. “Een cardioloog ziet op een hartfilmpje bijvoorbeeld een vernauwing van een bloedvat. Toch zegt dat nog niet meteen alles over het functioneren van dat bloedvat. Bovendien kan een arts bij de kleinere haarvaten niet zo gemakkelijk iets zíen. Door mijn onderzoek is het nu mogelijk processen in het hart te meten, zodat een arts meer waarden heeft om de juiste diagnose te stellen”. Van ´t Veer is een van de vijf eerste zogenaamde Qualified Medical Engineers van Europa en gaat nu promoveren op hemodynamische metingen. Dat zijn metingen aan bloeddruk en bloedstroom in bloedvaten. Hiervoor verrichtte Van ’t Veer als onderzoek in drie afzonderlijke afdelingen van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, cardiologie, cardiochirurgie en vaatchirurgie.

Naast bloedstroommetingen heeft Van ’t Veer ook de ideale oriëntatie van kunstmatige hartkleppen kunnen bepalen met behulp van hemodynamische metingen en onderzoek verricht naar bepaalde typen stents. Dit zijn de metalen gaasjes die een cardioloog tijdens dotteren in een vernauwd vat brengt. Na een tijdje gaat in 10 tot 20 % van deze procedures het bloedvat het lichaamsvreemde gaasje inkapselen met spiercellen en ontstaat een hemodynamisch belangrijke vernauwing.