Bosbranden nemen toe, toezicht op preventie neemt af /reageer

Bosbranden nemen toe, toezicht op preventie neemt af

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de preventie van natuurbranden
slecht geregeld. ‘Daar gaan wij niet over’, is vaak de reactie van
vergunninghouders wanneer bij de inrichting van een natuurgebied de
brandveiligheidsrisico’s ter sprake komen.

Deze kritiek uit Allart van Gulik, hoofd Sector Risicobeheersing van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zijn organisatie adviseert over
brandrisico’s bij de inrichting van natuurgebieden of de aanleg van onder
meer recreatieterreinen in of aan de rand van bos- en heidegebied. Adviezen
gaan bijvoorbeeld over ontsluitingsroutes, een veilige afstand tot de natuur
en over risicovolle vegetatie.

Geen normen

Formeel hebben vergunningverleners van provincies en gemeenten gelijk,
wanneer ze zeggen dat zij daar niet over gaan, legt Van Gulik uit. ‘In
Nederland is de inrichting van natuur in relatie tot
brandveiligheidsrisico’s nergens beschreven. Er zijn geen normen en
richtlijnen over de veilige afstand van een verzorgingshuis tot een naaldbos
of een heidegebied. Een camping die met één onverharde weg is ontsloten,
ziet er mooi en natuurlijk uit, maar zorgt voor een groot risico wanneer bij
brand vijfduizend recreanten moeten evacueren over dezelfde weg die de
brandweer gebruikt om binnen te komen.’

Ten onrechte denken overheden daar veel te weinig over na. De kans op
natuurbranden neemt de komende jaren verder toe, zegt Van Gulik. Door
klimaatveranderingen enerzijds en door de tendens om terreinen ecologisch
verantwoord in te richten anderzijds. Het gaat om de grote natuurgebieden in
Nederland, maar juist ook om kleine percelen, die raken aan bebouwd gebied.