Brandstofcel verwarmt het huis van de toekomst /7 reacties

Brandstofcel verwarmt het huis van de toekomst

Energie opwekken in huis met behulp van brandstofcellen wordt een reële
mogelijkheid. Het rendement is hoog en de kast is niet groter dan een
afwasmachine.

Zuivere zuurstof

Het Australische bedrijf Ceramic Fuel Cells. lijkt met de ontwikkeling van de solid oxide fuel cell (SOFC) het verst te zijn met deze vorm van decentrale energieopwekking. Het gaat in dit geval om een brandstofcel die werkt met zuivere zuurstof als elektrolyt.

Het huis van de toekomst

Als antwoord op de vraag hoe het huis van de toekomst van energie wordt
voorzien, zijn de afgelopen jaren diverse mogelijkheden genoemd. Zoals
waterstof, biogas, zonne- en windenergie.
Bij de ene methode gaat het om een centrale voorziening, via een
energiebedrijf, bij een andere methode wordt de energie decentraal
opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het eigen dak. Inmiddels blijkt
ook het gebruik van brandstofcellen in huis een reële mogelijkheid. De
brandstofcellen- unit is zo groot als een afwasmaschine en dus makkelijk
plaatsbaar.

Stroom terugleveren aan het net

Volgens de uitkomsten van een geslaagde proef in Australië kan met deze
methode een middelgroot huis van stroom en warm water worden voorzien. De
hoeveelheid opgewekte elektriciteit is zo groot dat slechts de helft voor
eigen gebruik nodig is. De andere helft kan worden teruggeleverd aan het
energienet. De energiekosten zouden met tweederde omlaag kunnen.

CO2-neutraal

Andere uitkomsten van het onderzoek in Australië:

- 58% elektrische efficiëntie, aanzienlijk hoger dan elektriciteit uit kolen;
- constante output van 1,5 KW elektriciteit;
- omgerekend 12.500 kilowatturen elektriciteit per jaar, wat goed is voor 2x het gemiddeld verbruik van een doorsnee huis in Melbourne;
- uiteindelijk CO2-neutraal;
- productie van tweehonderd liter warm water per dag.

Samenwerking Europese bedrijven

Gezien de samenwerking van dit Australisch bedrijf met diverse Europese
bedrijven, lijkt deze methode elders ook succes te boeken. Met het product
Blue Gen wordt in Duitsland proefgedraaid.

Daar is al een productie-eenheid gebouwd en wordt samengewerkt met de Duitse bedrijven Ewe en Bruns (warmtetechnieken).

Marktwerking

De verwachting is dat vooral in dichtbevolkte gebieden de centrale
levering van energie zal blijven bestaan, wellicht met schone energie.
Vooral in dunbevolkte gebieden, waar nu bijvoorbeeld ook geen aardgasaansluiting is, kan decentrale opwekking van energie een kans maken. Bijkomend voordeel is
dat een betaalbare decentrale opwekking van alternatieve energie de
marktwerking op de energiemarkt ten goede komt. De Nederlandse regering zou via wetgeving kunnen zorgen voor gelijke
kansen.

Winst

Met de ontwikkeling van de brandstofcel als energiebron in huis lijkt er
serieuze mogelijkheid bij te in het aanbod van alternatieve energie. Het
zou bovendien al winst zijn als deze ontwikkeling de angst voor
energieschaarste (deels) kan wegnemen. Immers de hoogte van de olieprijs
is mede op deze angst gebaseerd.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.