Burger wil ´s avonds geen e-loket /1 reactie

Burger wil ´s avonds geen e-loket

Burgers zijn nauwelijks meer gebruik gaan maken van digitale loketten bij de overheid. Ze vinden het geen moeite om af en toe naar de balie in het
stadhuis te komen, mits die vaker ’s avonds open is. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Burgers en e-Overheid’, dat adviesbureau Ernst & Young heeft uitgevoerd samen met de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) en de Beurs Overheid & ICT.

6,7

De onderzoekers constateren dat de tevredenheid van burgers over de digitale dienstverlening door de overheid het afgelopen jaar is toegenomen van een 6,5 tot een 6,7. Ambtenaren zijn kritischer, zij geven een 6,5. Er moet nog veel gebeuren voordat de door staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) nagestreefde 7 wordt behaald.

Koppeling

Zo heeft nog steeds bijna twee op de vijf Nederlandse gemeenten geen koppeling tussen het digitale loket en de achterliggende administratieve
systemen. Dat werkt niet efficiënt, constateert Ernst & Young. Die koppeling is afgelopen jaar nauwelijks toegenomen.

Wensen

Verder adviseren de onderzoekers om goed te blijven onderzoeken wat de wensen zijn van burgers rondom dienstverlening. Zo blijkt dat een
meerderheid van hen bij het verlopen van een identiteitsbewijs een bericht per e-mail wil ontvangen, maar gemeenten bieden deze mogelijkheid niet. Ook willen burgers bij de aanvraag van een bouwvergunning door de buren actief en persoonlijk door de gemeente worden geïnformeerd. Ambtenaren kiezen veelal voor een algemeen bericht in de krant of op de website.

’s Avonds open

Aan SMS- en chatcontact met de gemeente blijken burgers geen behoefte te hebben. Wel willen ze kunnen stemmen en inspraak hebben via internet.
Burgers willen ook graag diensten kunnen afnemen bij een gemeente naar keuze en de openingstijden van de balie verschuiven naar de avond. Dat laatste ziet een meerderheid van de ambtenaren niet zitten.

Opvallend

Veel burgers zeggen de gemeente zo weinig nodig te hebben dat het geen probleem is om in voorkomende gevallen een bezoek aan het gemeentehuis te brengen. Een opvallende conclusie, vinden de onderzoekers, die echter menen dat gemeenten daar geen genoegen mee moeten nemen. ‘Van een klantgerichte overheid mag meer worden verwacht.’

De NVVB moet het rapport nog intern bespreken en kon geen commentaar geven op de uitkomsten.

Dit verhaal is eerder verschenen op www.binnenlandsbestuur.nl.

Reageren via Facebook

Over Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar is journalist en bestuurskundige. Ze werkt voor diverse kranten en weekbladen, en is eindredacteur van sync.nl.