China verruilt dollar voor yuan, monetaire macht VS krimpt /6 reacties

China verruilt dollar voor yuan, monetaire macht VS krimpt

China gooit niet alleen haar economisch model drastisch om, zoals in een recent artikel van Ewald Smits wordt beschreven. De Chinezen zetten ook de aanval in op het huidige monetaire beleid in de wereld, dat sterk op de US-dollar leunt.

Volgens het Duitse dagblad Die Welt heeft de Chinese Centrale Bank enkele dagen geleden bekend gemaakt dat zij haar buitenlandse handel alleen nog wil afwikkelen met de eigen Chinese yuan in plaats van de Amerikaanse dollar. Deze overgang moet nog dit jaar haar beslag krijgen. De stap werd in het najaar van 2010 al aangekondigd, o.a. door een overeenkomst tussen China en Rusland.

In-en export

Deze bekendmaking betekent dat alle Chinese in- en exporteurs door buitenlandse ondernemers en zakenlieden uitsluitend in de Chinese munt, de yuan, worden betaald. Gevreesd moet worden dat de suprematie van de dollar fors zal inboeten. De verwachting is dan ook dat dit op termijn tot gevolg heeft dat de Amerikanen de greep op het monetaire beleid in de wereld gaan verliezen en deze macht moeten gaan delen, aldus Die Welt.

Recentelijk werd in China een proef met 67.000 bedrijven gehouden waarbij de buitenlandse handel uitsluitend werd betaald met de Chinese yuan. De uitkomsten waren zo succesvol, dat inmiddels is besloten dat dit op zeer korte termijn voor de totale Chine buitenlandse handel zal gaan gelden. Westelijke experts dachten tot voor kort dat het zo’n vaart niet zou lopen. Hun inschatting was dat een dergelijke overgang nog wel tien jaar zou duren.

Onderschat

Ook een andere ontwikkeling lijkt te zijn onderschat, namelijk de snelheid waarmee de Chinezen zich kennis van hoogwaardige technologie eigen maken. Terwijl waarnemers tot voor kort nog dachten dat China zich vooral zou richten op de binnenlandse consumenten, om daardoor de afhankelijkheid van de export en de inflatie te beperken, blijkt dat de focus ook gericht is op hoogwaardige technologie. Ook hier wil men de amerikanen concurentie aandoen.

Volgens een vertegenwoordiger van de Japanse investeringsbank Nomura zal de Chinese regering de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling daarom drastisch verhogen in de komende jaren. Deze en andere stappen zullen volgens hem al in het komende vijfjarenplan worden opgenomen.

Door de totale overstap naar de yuan zal China geleidelijk veel minder worden beïnvloed door maatregelen van de Amerikaanse Centrale Bank. Men verwacht ondermeer dat de prijzen van grondstoffen in China hierdoor zullen worden getemperd.

Voor de Amerikanen zal het steeds moeilijker worden om hun enorme begrotingstekorten op te lossen door het verder laten draaien van de gelddrukpersen. Het lijkt er op dat aan deze Chinese oplossing voor de Amerikanen een duurder prijskaartje zal hangen, mede door een stijgende rente.

Macht

Als de gevolgen van de Chinese maatregelen inderdaad die inpact hebben zoals de financiële experts verwachten, kan dit niet anders dan tot economische verlies en dus ook macht van de Verenigde Staten in de wereld leiden. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wordt de wereld hier beter van? En hoe zal Amerika dit oppakken?

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.