Cito-toets de maat genomen /5 reacties

Cito-toets de maat genomen

‘Een groot aantal subjectieve oordelen is in principe betrouwbaarder dan een enkele objectieve meting.’
Prof. dr. Lambert Schuwirth stelt dan ook in zijn oratie bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van innovatieve toetsvormen’ aan de Universiteit Maastricht, dat de CITO-toets onmogelijk de informatie kan vervangen van zes jaar observaties gedurende het onderwijs. ‘Misschien kan die ene toets die informatie wel aanvullen, maar zeker niet vervangen.’

Betrouwbaarheid

In zijn oratie ‘Meten de maat genomen’ stelt Lambert Schuwirth dat niet iedere toets per se een beslismoment hoeft te zijn. ‘Te veel beslismomenten leiden tot ongewenste studievertraging en studieuitval, en daarmee tot grote financiële, maatschappelijke en motivationele verliezen. Veel beter is het om toetsmomenten en beslismomenten uit elkaar te halen.’

Ook is hij van mening dat er niet één superieure toetsvorm bestaat en dat een goed toetsprogramma dus verschillende methoden bevat die alle op het juiste moment en voor het juiste doel zijn gebruikt. Over de betrouwbaarheid van toetsen zegt hij: ‘Betrouwbaarheid is niet zozeer een gevolg van objectiviteit als wel van steekproefneming. Een groot aantal subjectieve oordelen is in principe betrouwbaarder dan een enkele objectieve meting.’

Momentopname

Zijn kritiek op de CITO-toets luidt samengevat als volgt: ‘De CITO-toets is een eenmalige meting die slechts aangeeft of een kind geschikt is voor een bepaald niveau of niet. Het toetsmoment is in feite tegelijk beslismoment, het is bedoeld als de ene superieure toets die alle aspecten van een kinds competentie zou moeten bepalen. Er wordt uitgegaan van één zogenaamde objectieve toetsvorm. Het is een momentopname met dus slechte steekproefkwaliteiten ten aanzien van de tijdsperiode, niettemin zal de betrouwbaarheid hoog ingeschat worden.’

Ideaal

Schuwirth gaat zich in zijn onderzoek onder andere bezighouden met de vraag hoe een ideaal toetsprogramma eruit zou moeten zien. Een onderwerp waarover tot zijn verbazing praktisch geen onderzoek en slechts mondjesmaat literatuur te vinden is. Hij gaat onderscheiden wat hoog-kwalitatieve toetsprogramma’s zijn en wat niet.

Ander artikel op Sync.nl over dit onderwerp: Cijfers hebben nauwelijks waarde in de testpsychologie.

Reageren via Facebook

Over Femke Kools

Femke Kools heeft de opleiding journalistiek gevolgd en werkt nu bij de communicatie-afdeling van de Universiteit Maastricht. Daar schrijft ze onder andere verhalen voor het e-Research Magazine. Hiermee laat de Universiteit Maastricht zien wat ze op onderzoeksgebied doet rond de zes themas geld, samenleving, geest, cultuur, technologie en lichaam. Daarnaast heeft Femke haar eigen tekstbureau: FemKools