Reacties/ Cito-toets de maat genomen printlink


Barbara (14 oktober 2007, 21:48)

Op de Cito website is te lezen:

Arnhem, 11 oktober 2007

Dr. Gunter Maris benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychometrie
Cito-medewerker op bijzondere leerstoel A.D. de Groot

Cito-medewerker Gunter Maris is benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychometrie op de leerstoel A.D. de Groot aan de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel richt zich op constructie, analyse en toepassing van studietoetsen.

Gunter Maris doet onderzoek naar de grondslagen van meten in de sociale wetenschappen in het algemeen en meten van vaardigheid in het onderwijs in het bijzonder. Zijn onderzoek is georganiseerd rond twee fundamentele kernvragen: hoe scoor je een examen en hoe maak je scores op verschillende examens vergelijkbaar? Het beantwoorden van deze vragen brengt inzichten uit de psychometrie, de mathematische psychologie en de wetenschapsfilosofie samen.

De hoogleraar
Maris werkt sinds 2001 als senior psychometricus bij het Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum van Cito. Hij is psychometrisch consulent voor het Socrates Lingua 2 Programme van de Europese Commissie voor het project Building a European Bank of Anchor Items for Foreign Language Skills. Ook is Maris adviseur van de Staatsexamencommissie Nederlands als vreemde taal en van het ministerie van Justitie. Het ministerie adviseert hij over de examens Nederlands als vreemde taal en het inburgeringsexamen.

Cito
Cito maakt wereldwijd werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties. Hierdoor zijn verantwoorde keuzes op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk. Onze expertise zetten we niet alleen in voor ons eigen werk maar ook om advies, ondersteuning en onderzoek te bieden aan anderen.

....tja, het wordt spannend op de markt voor basisschooltoetsen.

Melissa_2 (22 mei 2008, 13:15)

Belachelijk!!

Bezorgde ouder (6 maart 2011, 13:56)

Behalve het feit dat CITO een momentopname is, niet alle leerlingen optimaal presteren onder de CITO-druk hebben ook niet alle leerlingen eenzelfde optimaal onderwijsklimaat genoten gedurende de hele lagere school.
Verder vind ik de test niet deugen.
Er wordt onderscheid bij de toetsen gemaakt binnen een heel enge marge. Bijna alle leerlingen hebben de bv. van de 40 vragen de 35 makkelijke vragen goed en de indeling van niveau wordt gemaakt op basis van de overgebleven 5 vragen. Stel je bent een beetje slordig dan heb je ook een paar makkelijke vragen fout en scoor je automatisch al heel laag. Maak de toets moeilijker!
Verder wordt vergeleken met alle andere leerlingen en niet met een bepaald basisniveau.
Als we de leerkrachten nu eens vertrouwen en op basis van hun inzichten de leerlingen indelen dan mag CITO wel helpen bij het bepalen van een niveau maar de huidige CITO-terreur verdwijnt dan.

Rien Buter (7 maart 2013, 18:57)

A.D.De Groot was geen voorstander van een alleen zaligmakende toets. Ik regelmatig met hem gediscussieerd over de meetmethoden in onderwijs. Zijn boekje over de cijfermethodieken van docenten was critisch en leidde tot een aanpak van multiple vraagsystemen. In die tijd was ook de geprogrammeerde instructie in opkomst. Ook daarbij speelde het stellen van vragen een belangrijke rol bij de voortgang van een leerproces.
In beide gevallen is sprake van een belangrijke methodiek om concreet, en direct toetsbare kennis en inzicht in eenduidige redeneerpatronen te toetsen.
De overwaardering die deze metoden nu hebben gekregen is vooral te danken aan het industriele karakter dat onderwijs heeft gekregen. Leren via computerprogramma's -- in teleaccursussen demonstreerde ik de voorlopers ervan in de zeventiger jaren-- en een bijna absolute instelling op de in feite heel simpele constructie van cito-toetsen, en wat daarmee overeenkomt, heeft geleid en leidt nog steeds tot een onderwaardering van niet cognitieve en motorische aspecten van ons onderwijs. Ik heb trouwens de indruk dat de hogere cognitieve vaardigheden als ze worden getoetst soms erg overeenkomen met trucjes beheersen. Een vaardigheid die niet te verwaarlozen is, maar dan wel als zodanig herkend moet worden.
Ik vermoed A.D. de Groot heeft die industrialisering van het leren en scholen niet bedoeld.

R.Buter (15 oktober 2018, 18:46)

Ik voeg aan mijn eerdere bijdrage toe, dat met de ontwikkeling van internet en de ict toepassingen op het terrein van en kennis, kunde en motoriek meten, de ellende alleen maar erger is geworden. Er sprake van een cognitieve
cirkel. We meten iets met de beperkte mogelijkheden de multipele keuze mogelijkeden structuur. Dat is altijd een cognitieve keuze uit een cognitief georganiseerd selectie systeeem. Je moet vanb zeer goede huize komen om daar mee de veel belangrijkere zaken als creativiteit, emoties, begaafdheid op niet cognitieve terreinen te willen meten. Liefde voor een vak, voor de toepassinge ervan kun je hooguit meten in uiterst op puur cognitie gebaseerde situaties. Ophoesten van feiten kennis, aangeleerde opossingsmethoden, in feite de heilige graal van het CITO-denken.
En inderdaad het gebruik van de op weetjes en codes gebaseerde materie[ bij uitstek de software ontwikkeling, en het gebruik van PC, mobieltjes leveren vaak zeer goede leerresultaten op. Maar op de gebieden erbuiten???????

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje