Column/ Concurrentie in zorg is niet beter voor patiënt /reageer

Column: Marie-José Pas

Foto van de auteur

Tekstuweel (sinds 2006) - voor interviews die het hart (van de zaak) raken. Ook advertorials, webteksten, columns, persberichten, gedichten.
Ik woon samen met mijn 2 puberzonen. Ik ben breed geïnteresseerd, maar volg met name ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en op gebied van leiderschap en mvo/duurzaamheid.
Onlangs is bij boekscout.nl mijn dichtbundel Leef! Kinderspinsels en verzinsels verschenen.
http://www.tekstuweel.nl/

Wat maakt een ziekenhuis goed? Hoe kan een ziekenhuis de beste zorg leveren? Leidt concurrentie tussen ziekenhuizen tot meer kwaliteit en veiligheid?

De zorg in ziekenhuizen is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Vooral de medische zorg bij herseninfarcten, borstkanker en doorligwonden is erop vooruit gegaan. Dat concludeert het AD uit de eigen jaarlijkse Ziekenhuis Top 100.

Maar verschillende onderzoeken naar het beste ziekenhuis leveren ook verschillende winnaars op. Eigenlijk bestaat ‘het beste ziekenhuis’ helemaal niet. Uit het ene onderzoek blijkt ziekenhuis X de beste plek. Maar op een andere lijst staat deze instelling nog niet eens in de top 10. Scores blijken ook nog eens sterk te verschillen per behandeling. Een kliniek die knieletsel uitstekend behandelt, kan slecht scoren als het gaat om maagoperaties.
Het Centraal Planbureau concludeert dat concurrentie tussen ziekenhuizen helemaal niet voor gezondere patiënten zorgt. Wel leidt marktwerking tot snellere diagnosestellingen en een strakkere operatieplanning, maar op de kwaliteit van de zorg heeft concurrentie geen effect. 


Wat dan wel?

Volgens Richard Grol, hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan de Radboud Universiteit is zorg teamwork. Iedere betrokkene moet bereid zijn tot samenwerking, transparantie, elkaar (durven) aanspreken en controleren. Zorg is mensenwerk en zal dat ook blijven. Bij patiënten op de intensive care bijvoorbeeld vinden gemiddeld dagelijks 178 handelingen plaats. In 1 à 2% van de gevallen gaat daarbij iets mis. Infecties zijn een grote bron van sterfte op de IC. Dat vraagt strikte controle, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Cure en care

Kwaliteitszorg georganiseerd rondom de patiënt begint met teamwork en transparantie, in het besef dat je nooit 100% scoort. Vergissen is menselijk. De beste willen zijn vraagt dat je in zo’n geval dan ook transparant bent. Dat je er alles aan doet om de fout te erkennen, te herstellen én te voorkomen. Dan neem je patiënten, jezelf, je werk én je collega’s serieus. Dat is kwaliteit en de beste kans op behoud van een goede naam. We hebben allemaal in de krant kunnen lezen over de internist en neuroloog die jaren konden doorgaan met foute diagnoses stellen. Ook in de zorg lopen blijkbaar tienen en vijfjes rond.

Reageren via Facebook

Reacties