DAISY: een frisse wind in innovatief Nederland /reageer

DAISY: een frisse wind in innovatief Nederland
  • door: Redactie Sync
    over: duurzaam
    op: 9 december 2014
  • Met de nieuwe innovatie DAISY worden windturbines op afstand onderhouden

  • Dit efficiëntere onderhoud drukt de kosten en verlengd de levensduur van de windturbines

Nederland telt op dit moment zo’n tweeduizend windturbines. Deze voorzien in een kleine vier procent van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Deze windenergie draagt in belangrijke mate bij aan de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie. Het onderhoud van deze duizenden windturbines is echter een duur karwei. Een nieuwe innovatie brengt hier verandering in: DAISY.

DAISY

Als onderdeel van het innovatieproject World Class Windturbine Maintenance is door het Nederlandse Daisy-consortium in samenwerking met de subsidieregeling Pieken in de Delta het Dynamic Asset Information System (DAISY) ontwikkeld. Dit onderhoudssysteem bestaat uit een pakket aan sensoren die in windturbines worden geplaatst en data opleveren voor beheer en onderhoud. Deze big data wordt vervolgens beheerd en geanalyseerd door een managementsysteem. Hiermee is het mogelijk om de windturbines op afstand te onderhouden wat uiteindelijk een rendement oplevert van vijftien procent.

Sensoren

De sensoren, die in de windturbines geplaatst worden, leveren verschillende data op. Zo meten ze bijvoorbeeld de trillingen, de oliekwaliteit, de temperatuur en de corrosie op de turbines. “Het managementsysteem verzamelt en analyseert die data en geeft op die manier inzicht in de status en de prestatie van de windturbine. Dit systeem stuurt bovendien het onderhoud aan”, legt Paul van Kempen, directeur van Van Kempen Engineering & Consultancy (KEC), uit. KEC is één van de ketenpartners en tevens projectleider van het consortium. Deze innovatie maakt het mogelijk om op afstand windturbines te onderhouden. Dit slimmer en effectiever onderhoud drukt de kosten en verlengt tevens de levensduur van de turbines. “Concreet betekent de innovatie 15% meer opbrengst en lagere kosten, ongeacht het type windturbine”, aldus Van Kempen.

Export

Volgens Van Kempen biedt deze innovatie zowel nationaal als internationaal enorm veel mogelijkheden. “Deze technologie maakt het mogelijk om op afstand in windturbines te kijken en vanuit een control room te managen. Dit betekent dat we ook elders in de wereld met deze hoogwaardige kennis terecht kunnen en windturbineparken vanuit Nederland kunnen monitoren.”

Daisy-consortium

Binnen het Daisy-consortium, het brein achter de innovatie, wordt samengewerkt tussen energiemaatschappij DELTA Netwerkgroep en de adviesbureaus Oliveira International en IMS International, een samenwerking van KEC en Filanet. “DELTA heeft voor dit project echte windturbines beschikbaar gesteld. Dat was uniek aan dit project en heeft geleid tot zeer concrete en praktische toepassingen”, aldus Van Kempen.

Subsidieregeling

DAISY is gefinancierd met de subsidieregeling Pieken in de Delta, die liep van 2006 tot 2011. Met deze subsidieregeling stelde de overheid zich ten doel om de economische clusters te versterken en uit te bouwen die van groot belang zijn voor de economische draagkracht en internationale concurrentiepositie van Nederland. De regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.