De dubbeldoelketel komt eraan /3 reacties

De dubbeldoelketel komt eraan

De extreem energiezuinige hoogrendementenergie-ketel (HRe), die zowel warmte als elektriciteit opwekt, komt eraan. Diverse energiebedrijven zoals Essent, Nuon, Eneco en anderen zijn de dubeldoelketel al op grote schaal op diverse plaatsen in Nederland aan het testen. Essent is een nieuwe generatie HRe-ketels, op basis van een brandstofcel en gebruik maakt van een stirlingmotor, aan het testen.

In Amsterdam houdt energiebedrijf Nuon een uitgebreide veldtest met een HRe-ketel. Bij deze test worden een twintigtal HRe-ketels in huizen geplaatst met de bedoeling om via deze testen de prestaties van deze energie-zuinige ketels te optimaliseren.

HRe-ketels op Ameland

Energiebedrijf Eneco gaat samen met de Gemeente Ameland grootschalig nieuwe HRe-ketels op proef instaleren, in het kader van een groter project, Duurzaam Ameland. Ook hier is het de bedoeling om met een uitgebreide proef, met 100 Hre-ketels, een technische optimalisatie te bereiken en deze per woning zichtbaar te maken. Vooralsnog doet de rentabiliteit van deze nieuwe generatie CV-ketels zich pas gelden bij een verbruik van 1600 m³ gas per jaar. De verwachting is dat dit soort nieuwe ketels eind 2009 in massaproduktie op de markt komen.

Ook een grootschalige proef (de grootste in Europa) werd in Apeldoorn gehouden. Hier werd een complete wijk uitgerust (200 huizen) met HRe-ketels. Dit gebeurde op initiatief van netbeheerder Liander, het bedrijf GasTerra en de provincie Gelderland.

In Kerkrade (Limburg) is inmiddels een proef met 45 HRe-ketels succesvol afgerond. De gerealiseerde besparing op de energierekening is met 800 euro niet alleen opvallend, de kosten van dit apparaat zijn met 3500 euro opvallend laag. Elders worden prijzen van ca. 5000 euro genoemd. De proef werd uitgevoerd met het energiebedrijf Essent en fabrikant Vaillant.

Subsidie

Minister Verhoeven (Economische Zaken) heeft in 2008 al 10 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidie. De subsidie per ketel bedraagt op dit moment 1000 euro en geldt tot 2011 en kan aangevraagd worden via SenterNovem.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.