De HSL komt - met vertraging /1 reactie

De HSL komt - met vertraging

Nederland sluit dit jaar eindelijk aan op het Europese snelle spoornet. Door een ruzie met België en het negeren van veiligheidsmaatregelen liep de aanleg van de hogesnelheidslijn naar Brussel aanzienlijk vertraging op. De ‘hoofdmijlpaal’ is nu gezet op 1 oktober 2008.

Tien jaar

Tussen België en Nederland worden aan de nieuwe hogesnelheidslijn dit jaar de laatste moeren vastgedraaid. Maar voor het beloofde ‘uurtje Antwerpen - Amsterdam’ moeten we toch nog even wachten. Niet eind jaren negentig, niet in 2006, niet in april en niet in december 2007, maar 1 oktober 2008 zal de eerste hsl-trein op het traject gaan rijden. Dat is tien jaar later dan in de oerplanning was vastgelegd.

Een van de redenen dat de aanleg van de nieuwe spoorbaan vertraging opliep was dat België de gewenste uitdieping van de Schelde als politiek chantagemiddel heeft ingezet. Nederland traineerde al jaren de uitbreiding van de haven van Antwerpen door de Belgen niet toe te staan de Schelde uit te baggeren, en zo de haven toegankelijk te maken voor grotere schepen. Rotterdam kon zo een concurrentievoorsprong houden op Antwerpen. Maar nu die contracten onlangs zijn getekend is het een go ahead voor de hsl.

Vergeten

Maar de belangrijkste reden dat de hsl is vertraagd, had alles te maken met het verplichte Europees Trein Controle Systeem (ERTMS). Dat was in eerste instantie niet aangeschaft en de aanleg vergde vervolgens veel meer tijd dan gedacht. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen heeft de Nederlandse regering vergeten het Europees Trein Controle Systeem, een onderdeel van het Ertms, op de nieuwe lijn Amsterdam-Brussel te installeren.

De Europese Commissie eist dat lidstaten op alle internationale lijnen en op de nieuw te bouwen lijnen het European Rail Traffic Management System wordt ingebouwd. Uiteindelijk moet het hele netwerk in Europa voorzien zijn van hetzelfde veiligheidssysteem. Nu al rijden de treinen van TGV en de Belgische hsl (naar Parijs en Londen) rond met dit Ertms.

Thalys

Sinds 11 december voert de Thalys testritten uit op het Nederlandse hogesnelheidsspoor ten noorden van Rotterdam. De testen zijn er om het Ertms uit te proberen.
“De Thalys test Ertms versie 2.3.0 Minus op hoge snelheid, waarbij met name wordt gekeken hoe de zogenaamde ‘on board unit’ (OBU) communiceert met de nieuwe infrastructuur en de overgangen naar bestaand spoor”, zo laat de NS weten.
Inmiddels is er begonnen met de inbouw van de uiteindelijke Ertms versie 2.3.0 Corridor. “Deze zal ook door getest moeten worden voordat het proefbedrijf en de exploitatie van de lijn van start kan gaan”, aldus de NS. Met het nieuwe veiligheidssysteem kan niet meer door rood licht worden gereden.

Het komend jaar zullen meer testritten worden uitgevoerd. Zodra de treinstellen zijn geleverd kan op de baan worden getest. Voorlopig zal dat met 160 kilometer per uur worden gedaan. Pas in het najaar van 2008 zullen NS-HISpeed, de werkmaatschappij waar de Nederlandse Spoorwegen hun hsl-activiteiten hebben ondergebracht, en de Belgische spoorwegen NMBS hun treinen met de beloofde 250 tot 300 kilometer per uur laten rijden.