De innovatieregels die iedereen moet kennen (deel 2) /reageer

De innovatieregels die iedereen moet kennen (deel 2)

Ieder bloeiend bedrijf moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden, steeds nieuwe producten of diensten toevoegen. Innovatie zou daarom een kerntaak moeten zijn van elke onderneming, zegt de Nederlandse topmanager en auteur Robert Brands. “Een ceo is eigenlijk een cio.”

Dit is het tweede deel met innovatieregels. Lees hier het eerste artikel over de regels van Brands, of lees hieronder verder vanaf regel 5.

5. Value creation

“Waardecreatie komt neer op als het zoveel mogelijk aanvragen van patenten, of proberen patentbescherming te krijgen. Het meest magnifieke voorbeeld daarvan in mijn carrière, was in de tijd dat Airspray nog zelfstandig was. Airspray werd vervolgens verkocht voor vijftienmaal de ebit-waarde. Dat was de hoofdprijs, maar dat was puur vanwege het feit dat we een patentenportfolio hadden dat heel sterk was. Als we die niet hadden, dan hadden we minder dan de helft van de waarde voor het bedrijf gekregen.

We wilden altijd minstens één nieuw product per jaar lanceren, en dat moest sowieso gepatenteerd zijn. Het was niet zomaar een line extension, het was echt een hele hoge drempel die we binnen het bedrijf voor onszelf opwierpen. Dat dreef de organisatie enorm.”

6. Training and coaching

“Dit is de vaak vergeten regel binnen een bedrijf. Er zijn veel bedrijven die aandacht schenken aan hun ‘new product development’-proces, maar die vergeten te trainen. Door training weten medewerkers hoe ze hun aandeel binnen het geheel moeten managen en naar de volgende fasen moeten leiden. Whirlpool Corporation hanteert dat bijvoorbeeld nu als de meest belangrijke regel binnen hun onderneming.

Rexam, waar ik na de overname van Airspray kwam te werken, heeft dat juist fout gedaan. Het bedrijf is na de acquisitie wel heel sterk innovatie gaan promoten, de ceo nam ook de rol van cio op zich, maar ze vergaten hun mensen uit te leggen hoe het innovatieproces in elkaar stak. Ze merkten na zes maanden dat ze een tandje terug moesten schakelen, om de productmanagers procestraining te geven. Dat was gekkenwerk. Je weet hoe moeilijk het is om een operatie binnen een groot bedrijf op poten te zetten, maar dat wordt tien keer moeilijker als je het opnieuw moet doen. Training en coaching is een continue inspanning, die elke nieuwe medewerker moet ondergaan.”

7. Idea management

“Idea management gaat natuurlijk om het genereren van ideeën. De sleutel daarin is dat je echt van elke geleding en medewerker binnen het bedrijf input krijgt. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Er zit hier in Miami, waar ik woon, een bedrijfje dat heet Hollywood Woodworks. Die maakte de bars voor onder meer het plaatselijke Ritz-Carlton Hotel. Die dingen zien eruit alsof ze al honderd jaar bestaan, terwijl ze eigenlijk gloednieuw zijn. Totdat de crisis kwam en er ineens geen behoefte meer was aan nieuwe hotels, laat staan het creëren of renoveren van nieuwe baromgevingen. Toen hebben ze aan al hun 250 medewerkers om advies gevraagd, in plaats van alleen executives te raadplegen. Daar is het idee uit naar voren gekomen om meer te gaan focussen op het bouwen van kerkbanken, want daar was vraag naar. En uiteindelijk hebben ze zo het bedrijf in leven weten te houden.

Bij Airspray kozen we er ook voor om altijd alle mensen bij het innovatieproces te betrekken. Dus we brainstormden ook met de medewerkers van de klantenservice, de administratie, de verkoop en de finance-afdeling. Daarmee pasten we in feite de ‘ten types of innovation-theorie’ toe. Die laat zien dat innovatie breder is dan alleen productinnovatie. Je moet ook aandacht geven aan businessmodel innovation, customer service, brand innovation, et cetera. Als je naar al die tien types kijkt, ben je veel innovatiever.”

Op de volgende pagina: het innovatieproces verbeteren en ROI!