De kracht van Europa: 500 miljoen innovatoren /reageer

De kracht van Europa: 500 miljoen innovatoren

Innovatie is de oplossing! Het gevaar van dit soort gratuite uitspraken is dat je de vraagstelling uit het oog verliest. Waar is het nou eigenlijk de oplossing voor? Wereldwijd wordt innovatie gezien als dé manier om uit de economische crisis te komen en te zorgen dat het bedrijf, land of regio een sterke positie behoudt of krijgt op de wereldmarkt.

Opkomende economieën als China en India zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De Chinese economie heeft onlangs Japan ingehaald en is nu de 2e economie ter wereld. Alleen al door het aantal inwoners (meer dan 1,3 miljard) is China een aanstormende reus die op zijn minst ontzag inboezemt en bij sommigen zelfs angst.

De innovatieboeman

“We moeten innoveren want de Chinezen komen”, is dan ook een hedendaagse versie van de innovatieboeman. De Chinezen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, komen toch wel, of we nou wel of niet innoveren. De variabelen in deze zijn de snelheid waarmee ze komen en de mate waarin ze succesvol zullen zijn.

Innovatie moet een intrinsieke drijfveer zijn, een geloof dat je iets nieuws kunt ontwikkelen of een bestaand product of dienst kunt verbeteren, wat zich vertaalt in meer omzet en winst met mogelijk meer banen, minder werkloosheid en natuurlijk een betere positie op de markt en zo voort. Je moet innoveren vanuit kansen, niet vanuit angst.

Voor Europa, en met name in het kader van de Innovatie Unie, is innovatie de manier voor het creëren van een duurzame stabiele economie, maar ook voor het oplossen van maatschappelijke problemen zoals demografische uitdagingen en duurzaam gebruik van hulpbronnen en grondstoffen. Het komende decennium zal het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Europese unie met name gefocust zijn op bovengenoemde uitdaging. Maar hoe staat het eigenlijk met de Innovatie Unie? Wat wordt er gedaan om de doelen te realiseren?

Europa 101

Voor velen is Europa (wat trouwens een verkeerde term is, Europa is een werelddeel) redelijk ver weg. De slogan die in 2004 werd gebruik voor de Europese verkiezingen in Nederland (“Europa. Best Belangrijk”) geeft dat goed aan. Dit blijkt ook uit de de opkomst bij de laatste Europese verkiezingen: met 36,7% ligt deze opkomst flink lager dan de Statenverkiezingen (46,3%). Dat ligt niet alleen aan de Europese Unie, maar ook aan de tijdgeest en het opkomende populisme.

Gebouw Europees Parlement

Daarom eerst maar eens wat inzicht in de Europese Unie. De EU bestaat uit 27 Europese landen, waaronder Nederland, die economisch, politiek en juridisch met elkaar samenwerken. Het Europees Parlement bestaat uit door de burgers direct gekozen politieke vertegenwoordigers uit de lidstaten. Het vormt samen met de Europese Raad, dat zijn de ministers en regeringsleiders van de lidstaten, de wetgevende macht. De Europese Commissie bestaat uit 27 vertegenwoordigers (een uit iedere lidstaat) en is het dagelijkse bestuur van de EU. Voor Nederland is Neelie Kroes commissaris. Haar portefeuille is de Digitale Agenda, een van de 7 pijlers van Europa 2020.

Europa 2020 is de ambitieuze groeistrategie van de Europese Commissie om Europa om te vormen tot een “Smart, Sustainable and Inclusive Economy”. In goed Nederlands: een economie die slim is, duurzaam is en niemand uitsluit. Er zijn zeven zogenaamde vlaggenschepen gedefinieerd. Naast de genoemde Digitale Agenda is de Innovatie Unie een andere heel belangrijke.

De voorganger van Europa 2020, de Lissabon Strategie, had als doelstelling dat 3% van het bruto binnenlands product (BBP) moest worden geïnvesteerd in R&D. Deze doelstelling is bijlange na niet gehaald, met name de investeringen uit het bedrijfsleven bleven daarbij achter. Nederland zat ongeveer op 1,7% van BBP. Europa 2020 heeft opnieuw deze doelstelling van 3% opgenomen.

Op de volgende pagina: de Innovatie Unie.